Nationell ITS konferens 2014

Nu är det dags att planera in den nationella ITS-konferensen!

Reservera den 18-19 november i din almanacka.

Årets tema är SMART MOBILITY!

Vi kommer att vara i Fazer Restaurang & Konferens på Fleminggatan 18 (Trygg Hansa huset) i Stockholm.

Du är hjärtligt välkommen!

Årets tema är ”smart mobility” och konferensen kommer att handla mycket om vad som sker i Sverige inom såväl ITS och ICT-området.

Konferensen ska försöka spegla skeendet i ett brett perspektiv bland många aktörer såväl i näringsliv som i de offentliga organisationerna.

I Forum för Innovation inom transportsektorn har man nu kommit långt med ett antal färdplaner, likaså har Trafikverket och Transportstyrelsen på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för ITS.

Det händer mycket inom området, öppen data, vilket är en förutsättning för nya tjänster inom transportområdet och lägger grunden för innovationer.

Det som jag dessutom tycker är extra både utmanande och roligt är att ITS Sweden tillsammans med ”Forum för innovation inom transportområdet” kommer att starta en plattform som hjälper oss att samordna våra ITS satsningar i Sverige och internationellt.

Du får höra mer av detta under konferensen.

Bland rubrikerna har vi:

– ”Mobility as a service” med en internationell touch.

– Hur ska Sverige ta vara på innovationskraften för ICT i transportsystemet? Ett samtal med beslutsfattare

– Vad händer inom kollektivtrafiken? Flera stora satsningar är på gång för att möta samhällets behov av hållbara transporter.

– Färdplaner. Tre av färdplanerna inom forum för innovation i transportsystemet kommer att samtalas kring, citylogistik, trafikslagsövergripande trafikledning och samverkande och uppkopplade fordon.

Jag tror det blir en riktigt spännande och intressant konferens och du är en viktig del i denna.

Ni kan läsa mer om programmet via denna länk >> http://its-sweden.se/konferenser/nationell-svensk-its-konferens-2014/

Välkomna

Christer Karlsson