Tidigare pristagare

  Pristagare
2005 Jonas Sundberg Bengt Johansson
2006 Birger Höök  
2007 Ingemar Skogö  
2008 Bengt Gustavsson Stig Franzen
2009 Hans Rode Jan Sundling
2010 Monica Sundström Marika Jenstav
2011 Alf Peterson  
2012 Lena Erixon  
2013 Samuel Henningsson  
2014 Ove Petterson  
2015 Inger Gustavsson Lars Jernbäcker
2016 Eva Schelin Per Wenner
2017 Maria Marton Olle Isaksson
2018 Maria Simmins