Utbildning

ITS Sweden binder samman de olika kompetenscentra som finns i landet. Det innebär att de som behöver arbetskraft med viss kompetensprofil får kommunicera med utbildningsanordnare på bland annat universitet och högskolor i Sverige. Bevakning av utvecklingen på det internationella planet leder till samarbete med andra ITS-organisationer med bland annat webb-baserad utbildning.

Initiativ tas till olika utbildningar inom området. ITS Sweden ger stöd åt grundutbildningar vid universitet och högskolor, stöd åt påbyggnadsutbildningar för ITS-aktiva samt utveckling och genomförande av mastersutbildningar.

ITS Sweden har kontakter med experter inom ett brett kunskapsområde. Årliga konferenser och seminarier anordnas. En informativ mötesplats på Internet byggs upp för att tillhandahålla löpande aktuell information. Informationsmaterial för information och utbildning inom ITS håller på att tas fram, rapporter och faktablad produceras.

Länk till olika utbildningar som vi idag stödjer>>

Bifogade dokument
vv_the_road_to_its_eng