Kalender

Här kommer vi fortlöpande att lägga upp information om olika aktiviteter som berör Världskongressen inom ITS i Köpenhamn
Grov tidplan:

1 sep ITS Nordic möte

27/9 Pres av WC 2018 på Svenska ITS kongressen

27/9 Start av Svenska nationella ITS gruppen

12-13/10 Möte med nationella ITS organisationer

Oktober webinar Nationella referensgruppen

29/10-2/11 WC Montreal – Presentation av WC 2018 på BoD i Montreal

1 Nov möte med Nordic ITS organisationer i Montreal

2 Nov möte med Ertico angående nordic stream i Köpenhamn

8 Nov möte i Malmö med kommunen och WC18

9 Nov besluta om tidplan, etablera webb, sändlista, starta nyhetsblad och kontaktlista

Nov Bjuda in till Webinar

Nov Nyhetsblad

Dec Nationell Grupp Webinar

Dec/Jan Etablera regional grupp

Jan/Feb EPC (European Program Committee) möte

23 Jan ITS World Congress Open day – Copenhagen

Jan Nyhetsblad

Feb Beslut deltagande monter samt sessioner

Mars EPC och IPC (International Program Committee) möte

Mars Nyhetsblad

Mars Webinar eller fysiskt möte

Maj BoD Möte (Board of Directors)

Nyhetsblad och webb uppdatering kontinuerligt

Webinar vid behov

16 September EU BOD Köpenhamn

17-21 September 2018 Congressen