Program

0900 Registrering plus kaffe
0930 Öppning och välkomnande Ordförande/CEO ITS Sweden

 

0945

Inledningssession – better use of space

Våra inledningstalare från Sverige, Finland och Frankrike kommer att beröra viktiga trender i sina respektive länder och ansvarsområden

 

Sessionen hålls på engelska

 

1100 Mingel

1130

 

Better use of space i betydelsen den digitala världen med nya tjänstekoncept, användning av data i olika koncept mm

 

Sessionen hålls på engelska och är interaktiv.

1300- Lunch
1400 Better use of space med inriktning på användning av transportsystemet, samverkan mellan aktörer över alla trafikslag Interaktiv session – paneldiskussion
1530- Mingel
1600-1730 Vilka fordon vill vi ha framöver? Tema om fordonsutvecklingen och dess användning – alla slag av fordon/farkoster

Interaktiv session

Paneldiskussion

1730 Mingel i anslutning till konferensen med ITS Award Slut för dagen
0830 17 september  
0830-1000 Tema kring våra testsiter Interaktivt panelsamtal
1000 Mingel
1030 – 1200 Vad pågår? Vilka initiativ vill vi se i transportsektorn, en diskussion mellan olika aktörer Panelsamtal
1200-1230 Avslutning