Nationell ITS Konferens 4-5 september 2019

Tema: ITS och den digitala infrastrukturen

Årets nationella ITS konferens samordnas med Resultatkonferensen för Sveriges strategi och handlingsplan för ITS. Konferenserna genomförs på Galaxen i Borlänge, och den nationella konferensen fokuserar på hur myndigheternas roll förändras och utvecklas för att möta digitalisering, automatisering och elektrifiering.

För inte så länge sedan var det fyra olika statliga myndigheter som ansvarade för vägar, järnvägar, telefoni och elektricitet. Bl.a. i en förstudierapport som utvecklats inom Forum för Transportinnovation (januari 2019) pekas på behovet av en samordnad digital infrastruktur som möjliggörare för transportsystemets utveckling och statens ansvar, genom myndigheterna, för att en snabbare utveckling skall ske.

På den nationella konferensen tar vi del av den utveckling som pågår inom myndigheterna och hos industrin och också genom samverkans- och demonstrationsprojekt med myndigheternas deltagande.

ITS Sweden har som mål att aktivt agera för ett mer jämställt samhälle och vill synliggöra kvinnlig kompetens inom digitalisering av transportsystemet (ITS).

Detta gör vi bland annat genom att dela ut det svenska jämställdhetspriset inom ITS på den nationella konferensen 4-5 september.

Konferensen kommer även att jämföra var Sverige är i förhållande till vår omvärld med införandet av digitaliseringen inom transportsystemet för att uppnå ett robust system.

Program>>

Anmälan>>