Program 14:e Nationella ITS konferens 2019

Preliminärt program

4 september

15.00            Registrering

16.00            Resultatkonferensen för Strategi och handlingsplan för ITS avslutas och nationella ITS konferensen startar med en presentation av Statssekreterare Mattias Landgren, Infrastrukturdepartementet

16.30             Nationella ITS konferensen öppnar  (Kjell Arnesson och Pia Wijk)

 • Deltagarna hälsas välkomna
 • Programmet presenteras
 • Nyckelfrågor ställs

17.00             Transportsystemets behov av en samordnad Digital infrastruktur

 • Niklas Grybe, RISE, presenterar rapporten för Forum för Transportinnovation Förstudierapport Digital Infrastruktur för Transportsystemet
 • Trafikverket presenterar Trafikverkets syn på utvecklingen av digital infrastruktur. (Olof Johansson, Trafikverket)

17.45            Prisutdelning av årets ITS pris.

18.00            Slut – dag 1

18.15            Mingel och middag

5 september

08.00               Registrering – kaffe och smörgås finns framdukat

09.00               Öppning av dagens konferens (Kjell Arnesson och Pia Wijk)

 • Recap av resultat från första röstningen

09.10               Samarbete för utveckling av digital infrastruktur

  • Fordonsindustrins datadelning – exempel från Volvo Cars – (Eva Lathi, Volvo Cars)
 • Trafikverkets syn på datautbyte och digital infrastruktur- (Hamid Zarghampour, Trafikverket)
 • Utmaningar och möjligheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon – (Lennart Thörn, Trafikanalys)
 • Erfarenheter och utvecklingsmöjligheter – (Åsa Vagland, Trafikverket)

10.10          Lagstiftning i praktiken – Hur används direktiv och delegerade akter i praktiken

 • Erfarenheter från förarbete och lagstiftning – (Ylva Lidberg, Transportstyrelsen)
 • ”Aktuellt gällande införande av Nationell åtkomstpunkt (NAP) och delegerad akt c trafiksäkerhetsrelaterad information” – (Susanne Planath & Per Olof Svensk, Trafikverket)
 • Regelverk för tekniska system – perspektiv från näringslivet – (Lars Jernbäcker, Saab AB)

10.55             Keynote speaker – (Jacob Bangsgaard, CEO, ERTICO)

 • ITS challenges and opportunities towards 2030

11.20             Myndigheternas arbete med digital infrastruktur

 • Förväntningar på offentlig samordning av den digitala infrastrukturen – (Niklas Grybe, RISE)
 • Säkerhet och sårbarhet i ett digitaliserat transportsystem – (Bertil Bergkuist, Trafikverket)
 • Trafikverkets arbete med ITS Direktivet – (Petter Åsman, Trafikverket)

12.10             Lunch

13.00          Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i Sverige – (Gerhard Wennerström, regeringens särskilda utredare)

13.20             Nationella samverkansprogram – verksamhet och fortsättning.

 • Presentation om AI Innovation of Sweden – (Lina Moritz, Lindholmen Science Park/Closer)

13.45             Presentationer av ITS i praktiken

 • Kapsch TrafficCom – Mrs Reem Fahdi
 • Triple Sign System AB – Hans-Ivar Olsson

14.05              Kaffe

14:25             Avslutande diskussion

 • Vi samlar en panel för att diskutera vilket ansvar myndigheterna har för att styra utvecklingen av en digital infrastruktur för transportsystemet samt behovet av samverkan.

15.15             Konferensen avslutas (Kjell Arnesson och Pia Wijk)

 • Nyckelfrågorna ställs igen och resultat jämförs
 • Summering
 • Avslut

15.30                 Slut

**V.v. notera att vissa programförändringar kan ske.