Program Nationell ITS konferens 2019

Preliminärt program

4 september

16.00              Resultatkonferensen för Strategi och handlingsplan för ITS avslutas

16.30               Nationella ITS konferensen öppnar

16.45               Transportsystemets behov av en samordnad Digital infrastruktur

17.30               Presentation av konferensens nyckelfrågor

17.45               Mingel, prisutdelning

5 september

9.00                 Öppning av dagens konferens

9.10                 Samarbete för utveckling av digital infrastruktur

9.45                 Styrning genom lagstiftning/ Lagstiftningen i praktiken

10.30               Keynote speaker

11.00               Säkerhet och sårbarhet i den nya digitala infrastrukturen

12.00               Lunch

13.00               Samverkansprogram – verksamhet och fortsättning

13.45               Avslutande diskussion

15.00               Summering av dagarna

15.30              Slut på konferensen