Kontaktpersoner

Medlemsservice
Maria Simmins
Tel +46243 61802
Mail: maria.simmins@its-sweden.se

Ekonomi
Emma Hagland
Christer Karlsson,

Tel: +46 243 61801

Mail: christer.karlsson@its-sweden.se

Ni kan kontakta oss via:

Mail: info@its-sweden.se

Eller maila oss på följande adresser:

Allmänna frågor:

info@its-sweden.se

Konferenser, information/marknadsföring:

maria.simmins@its-sweden.se

Ekonomi och fakturor:

emma.hagland@kpmg.se

Övriga verksamhetsfrågor:

christer.karlsson@its-sweden.se