Kontaktpersoner

Allmänna frågor:

E-mail: info@its-sweden.se

Medlemsservice, information & konferenser

Maria Simmins

E-mail: maria.simmins@its-sweden.se

Phone: +46 (0)243 618 02 / Mobile: +46 (0)70 581 3860

Ekonomi och fakturor:

Emma Hagland, Aspia AB

E-mail: emma.hagland@aspia.se

Övriga verksamhetsfrågor:

Christer Karlsson

E-mail: christer.karlsson@its-sweden.se

Phone: +46 (0)243 618 01 / Mobile: +46 (0)70 520 2700