Länkar

On your left, we will continuously update our site with different links to important and interesting pages.
Do you think we have missed out on any links or if any link is incorrect so please inform us via email to:

info@its-sweden.se

ITS Sweden på Instagram

———Open data——–

Stockholm has the 13 Mars 2012 started a ”Open” database of data from Stockholm.

You can find the portal here >>

Open public data Beta EU

Öppen data (Beta Vinnova)

————Cooperative systems/Samverkande system————-

US DoT – CV Pilots Deployment Project

P4ITS Leaflet 2014 Public Procurement project

————Övrigt————-

ITS Test Sites of Sweden >>

Nyhetsblad från Infracontrol>>

Ertico MaaS Vision>>


SLUTRAPPORT: TRANSPORTSYSTEM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH KONKURRENSKRAFT
Slutrapport från projektet Transport 2030 Transport 2030 redovisar en framtidsbild för det svenska transportsystemet samt förslag till ett nationellt forum för strategiutveckling och innovation.
Klicka här för att ladda hem slutrapporten

 

————————–

HÅLLBAR MOBILITET 2030
Hållbar mobilitet 2030 är en delrapport från projektet Transport 2030. Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan. Därigenom stöttar transportsystemet en stark svensk tillväxt och hållbar utveckling i internationell samverkan.

Klicka här för att ladda hem rapporten Hållbar Mobilitet 2030 (PDF)

————————–

Arbetet med ”Färdplan för kollektivtrafikens roll i en hållbar samhällsutveckling” finns nu att ladda ner.