Forum for Innovationer inom Transportsystemet

BAKGRUND

Sverige behöver effektiva transporter. Både på land, till sjöss och i luften. Både för att vi vill och måste kunna resa, till jobbet, till fritidsaktiviteter och på semester. Ett väl fungerande transportsystem är även en avgörande faktor om svenska företag ska kunna överleva i framtiden.

Sverige är ett exportberoende land och därför ställer vårt geografiska läge, långt från de stora marknaderna, stora krav på godshanteringen. Inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv, sektorn måste även klara allt tuffare säkerhet- och miljökrav. Två viktiga uppgifter inför framtiden är att göra transporter mer effektiva och minska utsläppen av koldioxid.

Ingen klarar av att lösa transportsektorns utmaningar på egen hand. Forum för innovation inom transportsektorn vill därför samla aktörer som vill vara med och skapa ett innovationsklimat som möjliggör gemensamma lösningar.

I Sverige finns en tradition av samverkan mellan myndigheter, industri och akademi. Nu är det dags att göra det igen. Lyckas vi kommer det att bidra till att landets konkurrenskraft stärks.

Initiativet är unikt och internationellt är det många som nyfiket följer projektet för att se om vi kommer att lyckas.

Partners i forumet är

Skärmavbild 2014-02-19 kl. 09.47.46

Läs mer på deras hemsida här>>

Bifogade dokument
Innovationsforum ITS Finland ..
Forum Uppkopplade Samverkande..
Forum KollektivtrafikfÑrdpla..
Forum Citylogistik Ürsmîte ..