Ordböcker/Referenser

PIARC Terminology database
Databasen har 21 täcker olika språk

The NVF 53 Dictionary for Road Transport Informatics
NVF:s lexikon för väginformatik täcker engelska, svenska, danska, norska och finska.

ITS Terminology
Kopplat mot standardisering

Databasen innehåller referenser till litteratur om väginformatik.
National Transportation Operations Coalition – NTOC
NTOC har bl.a. länkar till resurser inom Intelligent Transport Systems från främst amerikanska källor.
Nyhetsbladet ICDN.
ITS-Electronic Document Library innehåller publikationer i fulltext om väginformation publicerade av U.S. Department of Transportation.