Ordböcker/Referenser

PIARC Terminology database
Databasen har 21 täcker olika språk

Nordic ITS Terminology
Covering the five Nordic languages and English.

ITS Terminology
Kopplat mot standardisering

Databasen innehåller referenser till litteratur om väginformatik.
National Transportation Operations Coalition – NTOC
NTOC har bl.a. länkar till resurser inom Intelligent Transport Systems från främst amerikanska källor.
Nyhetsbladet ICDN.
ITS-Electronic Document Library innehåller publikationer i fulltext om väginformation publicerade av U.S. Department of Transportation.