Att bli medlem

Vem kan bli medlem i ITS Sweden?

ITS Sweden vänder till dig som vill ta del av det senaste inom ITS. Du kan vara verksam inom följande områden:
– användare
– producent
– tillhandahållare av tjänster
– trafikmyndighet
– forskning och utveckling

Som medlem i ITS Sweden får du…

– möjlighet att påverka ITS-utvecklingen nationellt och internationellt
– tillgång till organisationer och viktiga aktörer som är aktiva inom intelligenta transportsystem och tjänster i hela världen
– möjlighet att vara med i ITS Swedens olika nätverk och forum
– möjlighet att delta i ITS Swedens årliga konferenser
– tillgång till ITS Swedens medlemssidor via internet där det finns:

* företagsinformation
* nationell och internationella nyheter
* information om pågående projekt
* inbjudningar till konferenser
* diskussionsforum

– ITS Swedens nyhetsbrev
– tillgång till marknadsundersökningar
– möjlighet att delta i speciellt anpassade konferensresor
– information om lagar och regler
– möjlighet att delta i standardiseringsarbetet
– tillgång till internationella program