Lundbytunneln i Göteborg förbättrar säkerheten med Kapsch TrafficCom

 

 

Jönköping/Wien. 27:e mars, 2020 –Trafikverket har tilldelat  Kapsch TrafficCom (Kapsch) kontraktet för uppgraderingen av Lundbytunneln i Göteborg. För att förbättra säkerhet och trafikflöde kommer kontroll- och övervakningssystemet att moderniseras genom att implementera ett nytt CCTV-system med automatisk incidentdetektering.

Lundbytunneln på Hisingen i Göteborg är cirka 2 km lång och består av två parallella, tvåfiliga tunnelrör. Den invigdes 1998 och byggdes för att förbättra miljön för invånarna i området och trafikflödet längs den kraftigt använda genomfartsvägen. Det är den längsta tunneln i västra Sverige. Eftersom tunnlar utgör de mest sårbara platserna för vägar, fick Kapsch uppdraget att implementera ett nytt Avancerat Trafikövervaknings- och Trafikledningssystem (Advanced Traffic Management System, ATMS).

Det uppgraderade systemet samlar in trafikdata i realtid och levererar datan till övervakningscentraler, vilket gör det möjligt för operatörer att upptäcka och åtgärda incidenter såsom trafikstopp, nödsituationer, etc. Informationen kan sedan snabbt spridas till bilisterna i och omkring tunneln så att de uppmärksammas på incidenten samt kan fatta beslut om vidare resplan. För det nya CCTV-systemet kommer alla kameror i tunneln (cirka 80 enheter) att ersättas. Systemet för automatisk incidentdetektering utvidgas med nya funktioner relaterade till fotgängare, tappad last och rökutveckling.

”Vi har installerat våra innovativa system i tunnlar, broar, städer och vägar över hela världen, men detta blir det första ATMS-projektet för Kapsch i Sverige. Detta innebär ytterligare framgång och engagemang för Kapsch på den skandinaviska marknaden, där vi redan har visat oss vara en pålitlig partner för andra typer av intelligenta transport- och trafiksystem”, säger Mikael Hejel som är försäljningsansvarig för Norden.

Kapsch TrafficCom är leverantör av intelligenta transport- och trafiksystem inom områdena automatisk avgiftsupptagning, trafikövervakning och trafikledning, smart urban mobilitet, trafiksäkerhet och anslutna fordon. Som “one-stop-shop”-leverantör erbjuder Kapsch TrafficCom helhetslösningar som täcker hela kundens värdekedja, från komponenter och design till implementering och drift av system. Företaget har implementerat sex rikstäckande system för automatiska vägtullar och har referenser i mer än 50 länder runt om i världen, bland dem automatiska avgiftsupptagningslösningar för Golden Gate Bridge och Sydney Harbour Bridge samt lösningar för trafikövervakning och trafikledning i städer som  Buenos Aires och Madrid.

Försäljningsansvarig Norden

Mikael Hejel

Mobil +46 768 79 44 45
mikael.hejel@kapsch.net
Kapsch TrafficCom AB | Bataljonsgatan 10 | Box 1063 | 55110 Jönköping | Sweden
Presskontakt
Markus Karner
Telefon +43 50 811 1705
markus.karner@kapsch.netKapsch TrafficCom AG | Am Europlatz 2 | 1120 Vienna | Austria

För ytterligare information: www.kapsch.net/ktc?lang=en-us

Följ oss på Twitter: twitter.com/kapschnet