Organisation

ITS-Sweden AB

Inom servicebolaget bedriver vi verksamheten i fem olika huvudområden:

*Medlemsstöd
*Forum
*Utbildning
*Projektstöd
*Införandestöd

Några olika grupper där vi representerar Sverige:

*Ordförande TK 255 (Standardisering, CEN 278, Väginformatik)
*Telepeage (EU direktiv inom betalsystem)
*Koordinator Stockholm Group (Samordningsorgan med 7 EU ministerier inom EFC)
*Board of Directors World Congresses
*Chairman Euroregionala projects

Vi som finns på kontoret när ni kontaktar oss är:

Emma Hagland,
Emma är ansvarig för ekonomihanteringen

Maria Simmins
Maria är inblandad i det mesta som berör ITS-Sweden men hon håller speciellt i frågor som berör konferenser.

Christer Karlsson