Organisation

ITS Sweden AB

Inom servicebolaget bedriver vi verksamheten i fem olika huvudområden:

*Medlemsstöd
*Forum
*Utbildning
*Projektstöd
*Införandestöd