Styrelse IF

Styrelsen i Föreningen ITS SWEDEN består av:

  • Ordförande Lars Jernbäcker, Saab AB
  • Annica Roos, Trafikverket
  • Jan Lundgren, Linköping Universitet
  • vice ordf. Pia Wijk, Sweco Society AB