Styrelse IF

Styrelsen i Föreningen ITS SWEDEN består av:

  • Ordförande, Samuel Henningsson, NetPort Science Park
  • Lars Jernbäcker, Saab AB
  • Annica Roos, Trafikverket
  • Jan Lundgren, Linköping Universitet
  • vice ordf. Pia Wijk, Sweco Society AB