Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé

Vi arbetar med kunskapsspridning, tar till oss och skapar nya idéer, förmedlar dessa till våra medlemmar, vi ser in i framtiden. Vi skapar förutsättningar för ett aktivt erfarenhetsutbyte och samarbeten mellan medlemmarna för digitaliseringen av transportsystemet. Vi finns också på den internationella arenan. Tillsammans bidrar vi till Sveriges ökade konkurrensförmåga och säkerställer svensk sysselsättning.

 

Our mission statement

We work with dissemination of knowledge, take on and create new ideas, convey these to our members, we look in to the future. We create the conditions for an active exchange of experience and cooperation between the members for the digitization of the transport system. We are also on the international arena. Together we contribute to Sweden’s increased competitiveness and ensures Swedish employment