Vision

Vision

ITS Sweden är den självklara mötesplatsen för alla som vill vara i utvecklingens framkant med digitaliseringen av transportsystemet.

Vårt uppdrag

ITS Sweden stärker medlemmarnas nätverk och förmedlar kunskap och insikter om digitaliseringen inom transportsystemet, genom olika aktiviteter i form av konferenser, seminarier, frukostmöten m.m. ITS Sweden fungerar som en naturlig länk till internationella nätverk och koordinerar deltagande och budskap på internationella konferenser. Genom sin centrala position tar ITS Sweden initiativ och förmedlar idéer som leder till att projekt initieras, finansieras och genomförs.

 

Vision

ITS Sweden is the obvious meeting place for anyone who wants to be at the forefront with the digitalization of the transport system.

Our mission

ITS Sweden strengthens its members’ networks and communicates knowledge and insights about the digitalization within the transport system through various activities in the form of conferences, seminars, breakfast meetings etc. ITS Sweden acts as a natural link to international networks and coordinates participation and information at international conferences. Thanks to its central position, ITS Sweden takes initiative and communicates ideas that leads to that projects being initiated, financed and implemented