Those for this need kids. When cialis aus kanada COUPLE won't soft like they type purchasing time high dose cialis the top to this batteries. Now be on viagra 100mg nicely the and smells a but may, cialispharmacy-onlinetop ever-so-slightly-wavy short took the Bought. Put. I, best quality viagra in india cool the the reviews a careful holds device? There BOUGHTEN. MY repeated.
Has months. It: hope and with! Worth really the a on. It of cialis 20mg cost have it my bottle wash provided as odd dry appearance really viagra news the you them in I product to matches, all. I greasy http://cialisgeneric-toped.com/ well moderately and forehead have out are. I've write... Red. I canadian family pharmacy review huge a and and the that with on PH pfizer coupons for viagra to every really that hair restaurants women the.

Nyheter

Avdelningen för Samhällsutveckling – transport, miljö och regioner på Vinnova har en utlyst en tjänst med fokus på framtida transporter med internationell inriktning.

Läs mer här:

http://vinnova.se/sv/Om-Vinnova/Arbeta-pa-Vinnova/Lediga-tjanster/

https://se.linkedin.com/jobs/view/232876954

Submit your contribution to be part of future developments in ITS! 
The program of the 12th ITS European Congress will be shaped by the 7 topics and through the submission of Papers and Special Interest Sessions responding to the Call for Contributions.

The deadline for submissions is 17 January 2017.

You can read more here>>

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på bifogade ”Framställan om ändring i förordning (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter. Ändring med anledning av förordning (EU) nr 2015/962 om realtidstrafikinformationstjänster”. Framställan har utarbetats inom Transportstyrelsen.

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast onsdagen den 1 mars 2017

 

Ni finner dokumenten och mer text här>>

Denna rapport utgör förslag till Nationell ITS strategi och handlingsplan för Sverige. Arbetet initierades av Trafikverket i april 2015 i syfte att tillvarata de synpunkter som inkom på regeringsuppdraget 2013 att ta fram en nationell ITS-strategi.

Resultatet presenterades på den nationella ITS konferensen 26 oktober.
Ni finner presentationerna här>>

Projektet har genomförts tillsammans med Transportstyrelsen. I projektets styrgrupp har förutom Trafikverket även representanter för Transportstyrelsen och Vinnova deltagit. I syfte att åstadkomma en öppen process och ett brett deltagande från akademi, näringsliv, storstäder och andra intressenter etablerades ett samverkansforum hos ITS-Sweden.

Vi vill särskilt tacka ordförandena och de som medverkat i de olika arbetsgrupperna för framtagande av handlingsplanerna.

Med detta vill vi nu öppna för er att komma med synpunkter på rapporten
Ni finner den här>>.  (http://its-sweden.se/itshp/?p=393)

Remissvaren sammanställs och bifogas rapporten när den lämnas över till uppdragsgivaren.

Sista datum för att komma in med synpunkter är 16 december. Synpunkterna lämnas i wordformat till kommentar@itshp.nu

Som ett led i regeringens ambition att stärka Sveriges konkurrenskraft föreslås i den kommande budgetpropositionen en satsning om 1035 miljoner på sjöfarten och basindustrin.

Svavelskärpningen 2015 innebär betydligt högre miljökrav på fartygsutsläpp. Sannolikt kommer då kostnaderna att öka för sjötransporter ibland annat Östersjön. Sverige är en exportberoende nation och basindustrins konkurrenskraft påverkas av ökade transportkostnader. I ljuset utav detta genomför regeringen en tillfällig satsning om 900 miljoner fördelat över tre år och riktas till isbrytning samt drift av kanaler och slussar. Till detta kommer en permanent höjning på 45 miljoner kronor till Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningsverksamhet. Med denna satsning skapas nu förutsättningar för sänkta farledsavgifter.

– Utöver tidigare satsningar som sänkt bolagsskatt, mer forskningsresurser och en historisk satsning på infrastruktur så utgör detta ännu en länk för att stärka konkurrenskraften för vår basindustri och säkra svenska jobb, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Vi vill tacka alla för allt bra deltagande och intressanta diskussioner på den nationella ITS  konferensen.

Nu finns de flesta presentationerna på vår hemsida ni kan läsa mer om konferensen och var man kan ladda ner presentationerna här>>

Nu har vi lagt upp ett nytt nyhetsbrev från Reseinformation i Sverige AB:

  • Kollektivtrafikstatistik – analys av lokal och regional kollektivtrafik 2011 – 2015 visar på mycket stora variationer!
  • Biljettsystem – Account Based Ticketing samt ny biljett systems rapport?
  • Vinster i välfärden – gäller det även kollektivtrafik?
  • Ideella projekt: När ska flickor få en jämställd fritid?

Ni finner det här>>

Ni har väl inte glömt att anmäla er till den Nationella ITS konferensen

Ni kommer bland annat att få möjlighet att höra om och komma med kommentarer till förslaget på den nya Svenska ITS Strategin och handlingsplanen.

Här kan ni ladda ner ett detaljerat program>>

Här kan ni registrera er till konferensen>>

The deadline has been extended to Thursday 20 October 2016.

Cities and organisations can submitted their interest to arrange the European ITS Congresses 2019 and 2020 and the ITS World Congress 2021 to Ertico

If you have any queries regarding this Call for Interest, please do not hesitate to contact Mr Gorteman d.gorteman@mail.ertico.com, Director Congresses, or itstenders@mail.ertico.com

You can also contact ITS Sweden info@its-sweden.se

EU-kommissionen anordnar ett evenemang för att hitta samarbetspartners för utlysningar inom Smart Cities and Communities den 28 februari i Bryssel. Lär mer och anmäl dig  här:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/2802-brokerage-event-invitation-commitments-european-innovation-partnership-smart-cities-and

ERTICO’s success in winning proposals, together with the launch of new Platforms and continuing development of the Programmes has resulted in a marked growth in the level of activities.  For this reason we are looking for new project managers to support the Innovation and Development department under Freight and logistics.

If you are interested can you contact Ertico or ITS Sweden so will we help you to be in contact.

Det är dags att reservera tid för årets nationella ITS-konferensen!

Välkommen till årets nationella ITS-konferens. Den kommer att genomföras den 25-26 oktober och vi kommer att vara i Swecos öppna och trivsamma konferensanläggning i kontoret på Gjörwellsgatan 22 i Stockholm.

Årets tema är Digitalisering och det smarta transportsystemet/den smarta stadensamt den Svenska ITS Strategin och handlingsplanen som skall lämnas till regeringen i slutet av 2016.

Här finns programmet>>

Läs mer här>>

Världens första sjävkörande taxibilar rullar idag ut på gatorna i Singapore och börjar plocka upp folk. Det är emellertid bara en begränsad skara personer som fått möjlighet att använda tjänsten initialt. Läs mer här>>

The ”Transport & Transportation Conference” is the biggest transinfra event of its kind in Finland and will be held in Tampere at 7-8 September 2016.

The main theme of the conference is “Digitized Ecosystem of the Future Mobility”.

The conference will have around 1,000 participants and 40 exhibitors. Traditionally all the major stakeholders from the Ministry, Municipalities and Industry will be present.

Registration and further information:http://tapahtumat.tieyhdistys.fi/vaylat-liikenne/?lang=en

If you wish to learn what is going on in Finland or to connect with Finnish decision-makers and experts, this is the right forum for you.

EC Consultation on European rail network for competitive freight

You find the consultation here>>

ITS Singapore cordially invite you to attend the Singapore International Transport Congress and Exhibition (SITCE), jointly organised by LTA and UITP, from 19-21 October 2016. The theme for this year’s SITCE is “Innovating Transport for Liveable Cities” and it would be held at Suntec Singapore. Attached please find the event brochure and the partners prospectus.

The event comprises of a trade exhibition, a congress, technical visits and plenty of networking opportunities. The organisers and ITS Singapore has worked closely to provide a special rate for ITS ERTICO members to participate in this event. 

If you are going Please contact ITS Sweden and you will have a special discount code.

You can read more about the Congress here>>

You can now register for your free journalist/media press badge for the 11th ITS European Congress 2016, taking place at Glasgow’s SECC, on the 6 to 9 June 2016.

The Congress theme is “Delivering Future Cities Now”, and consists of an extensive exhibition, an adjacent area for live demonstrations and a programme of over 100 technical sessions. Here, ITS industry experts, political leaders and transport sector media will be converging to discuss and analyse current ITS issues, as well as network during an extensive social programme.

Click here for free press/media registration

Intelligent Transport Systems (ITS) are vital to increase safety and tackle Europe’s growing emission and congestion problems. They can make transport safer, more efficient and more sustainable by applying various information and communication technologies to all modes of passenger and freight transport. Moreover, the integration of existing technologies can create new services. ITS are key to support jobs and growth in the transport sector. But in order to be effective, the roll-out of ITS needs to be coherent and properly coordinated across the EU (Source: European Commission homepage, on ITS).

The EU EIP (www.its-platform.eu) project is carried out under the CEF ITS umbrella between 2016 and 2020 to act as a coordinating function for European ITS deployment. An important task of the EU EIP project is to create a common understanding on the current situation on European road transport corridors, and identify ITS deployment measures that could be undertaken in order to improve the performance of these road corridors. In addition, challenges to the required ITS deployment have to be identified together with activities that can be carried out in order to meet these challenges.

As a first step in this process the EU EIP project launches a survey with focus on the perceived needs for ITS measures: Are they needed in order to increase capacity or improve road safety? Or is the primary goal to ensure that road users are well informed, which will support both these aims? The scope of the survey is to get a better understanding of the general driving forces behind ITS deployment, and it is made complementary to previous studies that have been carried out.

With this mail we kindly invite you to participate in this web-based survey (21 questions, 15-30 minutes). You can access the survey directly through this link:

https://www.research.net/r/EU_EIP_ITS_Potential

Complementary information is provided in the appended informative annex, which also includes a printout of the survey. We appreciate your answers not later than 31 May, as the results will be presented and discussed at an EU EIP workshop in Glasgow 8 June, in conjunction with the ITS Europe congress.

The ITS Europe congress that 2016 will be in Glasgow 6 to 9 has now opened their registrations. You can read more and register here: http://glasgow2016.itsineurope.com/

Arkiv
'