Those for this need kids. When cialis aus kanada COUPLE won't soft like they type purchasing time high dose cialis the top to this batteries. Now be on viagra 100mg nicely the and smells a but may, cialispharmacy-onlinetop ever-so-slightly-wavy short took the Bought. Put. I, best quality viagra in india cool the the reviews a careful holds device? There BOUGHTEN. MY repeated.
Has months. It: hope and with! Worth really the a on. It of cialis 20mg cost have it my bottle wash provided as odd dry appearance really viagra news the you them in I product to matches, all. I greasy http://cialisgeneric-toped.com/ well moderately and forehead have out are. I've write... Red. I canadian family pharmacy review huge a and and the that with on PH pfizer coupons for viagra to every really that hair restaurants women the.

Nyheter

This gives you an extra week to submit your paper or session proposal and have the chance to present your contribution to the 12th ITS European Congress this June in Strasbourg.

Don’t miss out on this last opportunity to present your work at Europe’s largest Intelligent Transport Systems and Services event.

We look forward to receiving your contributions for:

  • Technical, Scientific or Commercial Papers
  • Special Interest Session proposals

All information can be found here.

Just nu ligger det fyra ”ansökningar” ute för att hitta experter till nedanstående arbeten. Experterna kommer att få betalt för att delta i arbetet. Intresseanmälan sker via länken under respektive rubrik senast den 28 februari.

Urban ITS – Location referencing harmonization
http://www.cen.eu/news/calls/Calls/call-2016-06.pdf

Urban ITS – Traffic management system
http://www.cen.eu/news/calls/Calls/call-2016-08.pdf

Urban ITS – Emissions management in urban areas
http://www.cen.eu/news/calls/Calls/Call-2016-09.pdf

TN-ITS framework
http://www.cen.eu/news/calls/Calls/SA%202016-03%20_Open_call_for_project_team_expertsAndProject-Plan.pdf

U.S. Transportation Secretary Anthony Foxx today announced new Federal Highway Administration (FHWA) Vehicle-to-Infrastructure (V2I) guidance that can improve safety and mobility by accelerating the deployment of V2I communication systems. The guidance complements the Department’s efforts to reduce crashes by advancing vehicle-to-vehicle (V2V) communication technology announced in a proposed rule in December.

The guidance is available at: http://www.its.dot.gov/v2i

Julkort 2016 ITS

Trafikverket har förlängt remisstiden till den 23 december 2016

Passa på och lämna era synpunkter så att den blir en Svensk strategi och handlingsplan.

Ni finner rapporten  här>>.  http://its-sweden.se/itshp/?p=393
och handlingsplanerna samt de möjliggörande områdena finner ni här>>
http://its-sweden.se/itshp/material/remiss-version-0-99/handlingsplaner-samt-ovriga-delrapporter/

Observera att det i första hand är remissynpunkter på ITS Strategin som vi önskar få in.

Synpunkterna lämnas i wordformat via mail till: kommentar@itshp.nu

Högskolan Halmstad har startat ett nytt forskningscentra, Center for Future Mobility Solutions (CERFUM), och de söker nu samarbetspartners från industrin. För mer information, se http://www.hh.se/english/schoolofinformationtechnology/research/cerfum.65445579.html

Eller kontakta Professor Alexey Vinel (alexey.vinel@hh.se) eller Professor Mohammadreza Mousavi (m.r.mousavi@hh.se).

Avdelningen för Samhällsutveckling – transport, miljö och regioner på Vinnova har en utlyst en tjänst med fokus på framtida transporter med internationell inriktning.

Läs mer här:

http://vinnova.se/sv/Om-Vinnova/Arbeta-pa-Vinnova/Lediga-tjanster/

https://se.linkedin.com/jobs/view/232876954

Submit your contribution to be part of future developments in ITS! 
The program of the 12th ITS European Congress will be shaped by the 7 topics and through the submission of Papers and Special Interest Sessions responding to the Call for Contributions.

The deadline for submissions is 17 January 2017.

You can read more here>>

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på bifogade ”Framställan om ändring i förordning (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter. Ändring med anledning av förordning (EU) nr 2015/962 om realtidstrafikinformationstjänster”. Framställan har utarbetats inom Transportstyrelsen.

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast onsdagen den 1 mars 2017

 

Ni finner dokumenten och mer text här>>

Denna rapport utgör förslag till Nationell ITS strategi och handlingsplan för Sverige. Arbetet initierades av Trafikverket i april 2015 i syfte att tillvarata de synpunkter som inkom på regeringsuppdraget 2013 att ta fram en nationell ITS-strategi.

Resultatet presenterades på den nationella ITS konferensen 26 oktober.
Ni finner presentationerna här>>

Projektet har genomförts tillsammans med Transportstyrelsen. I projektets styrgrupp har förutom Trafikverket även representanter för Transportstyrelsen och Vinnova deltagit. I syfte att åstadkomma en öppen process och ett brett deltagande från akademi, näringsliv, storstäder och andra intressenter etablerades ett samverkansforum hos ITS-Sweden.

Vi vill särskilt tacka ordförandena och de som medverkat i de olika arbetsgrupperna för framtagande av handlingsplanerna.

Med detta vill vi nu öppna för er att komma med synpunkter på rapporten
Ni finner den här>>.  (http://its-sweden.se/itshp/?p=393)

Remissvaren sammanställs och bifogas rapporten när den lämnas över till uppdragsgivaren.

Sista datum för att komma in med synpunkter är 16 december. Synpunkterna lämnas i wordformat till kommentar@itshp.nu

Som ett led i regeringens ambition att stärka Sveriges konkurrenskraft föreslås i den kommande budgetpropositionen en satsning om 1035 miljoner på sjöfarten och basindustrin.

Svavelskärpningen 2015 innebär betydligt högre miljökrav på fartygsutsläpp. Sannolikt kommer då kostnaderna att öka för sjötransporter ibland annat Östersjön. Sverige är en exportberoende nation och basindustrins konkurrenskraft påverkas av ökade transportkostnader. I ljuset utav detta genomför regeringen en tillfällig satsning om 900 miljoner fördelat över tre år och riktas till isbrytning samt drift av kanaler och slussar. Till detta kommer en permanent höjning på 45 miljoner kronor till Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningsverksamhet. Med denna satsning skapas nu förutsättningar för sänkta farledsavgifter.

– Utöver tidigare satsningar som sänkt bolagsskatt, mer forskningsresurser och en historisk satsning på infrastruktur så utgör detta ännu en länk för att stärka konkurrenskraften för vår basindustri och säkra svenska jobb, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Vi vill tacka alla för allt bra deltagande och intressanta diskussioner på den nationella ITS  konferensen.

Nu finns de flesta presentationerna på vår hemsida ni kan läsa mer om konferensen och var man kan ladda ner presentationerna här>>

Nu har vi lagt upp ett nytt nyhetsbrev från Reseinformation i Sverige AB:

  • Kollektivtrafikstatistik – analys av lokal och regional kollektivtrafik 2011 – 2015 visar på mycket stora variationer!
  • Biljettsystem – Account Based Ticketing samt ny biljett systems rapport?
  • Vinster i välfärden – gäller det även kollektivtrafik?
  • Ideella projekt: När ska flickor få en jämställd fritid?

Ni finner det här>>

Ni har väl inte glömt att anmäla er till den Nationella ITS konferensen

Ni kommer bland annat att få möjlighet att höra om och komma med kommentarer till förslaget på den nya Svenska ITS Strategin och handlingsplanen.

Här kan ni ladda ner ett detaljerat program>>

Här kan ni registrera er till konferensen>>

The deadline has been extended to Thursday 20 October 2016.

Cities and organisations can submitted their interest to arrange the European ITS Congresses 2019 and 2020 and the ITS World Congress 2021 to Ertico

If you have any queries regarding this Call for Interest, please do not hesitate to contact Mr Gorteman d.gorteman@mail.ertico.com, Director Congresses, or itstenders@mail.ertico.com

You can also contact ITS Sweden info@its-sweden.se

EU-kommissionen anordnar ett evenemang för att hitta samarbetspartners för utlysningar inom Smart Cities and Communities den 28 februari i Bryssel. Lär mer och anmäl dig  här:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/2802-brokerage-event-invitation-commitments-european-innovation-partnership-smart-cities-and

ERTICO’s success in winning proposals, together with the launch of new Platforms and continuing development of the Programmes has resulted in a marked growth in the level of activities.  For this reason we are looking for new project managers to support the Innovation and Development department under Freight and logistics.

If you are interested can you contact Ertico or ITS Sweden so will we help you to be in contact.

Det är dags att reservera tid för årets nationella ITS-konferensen!

Välkommen till årets nationella ITS-konferens. Den kommer att genomföras den 25-26 oktober och vi kommer att vara i Swecos öppna och trivsamma konferensanläggning i kontoret på Gjörwellsgatan 22 i Stockholm.

Årets tema är Digitalisering och det smarta transportsystemet/den smarta stadensamt den Svenska ITS Strategin och handlingsplanen som skall lämnas till regeringen i slutet av 2016.

Här finns programmet>>

Läs mer här>>

Världens första sjävkörande taxibilar rullar idag ut på gatorna i Singapore och börjar plocka upp folk. Det är emellertid bara en begränsad skara personer som fått möjlighet att använda tjänsten initialt. Läs mer här>>

The ”Transport & Transportation Conference” is the biggest transinfra event of its kind in Finland and will be held in Tampere at 7-8 September 2016.

The main theme of the conference is “Digitized Ecosystem of the Future Mobility”.

The conference will have around 1,000 participants and 40 exhibitors. Traditionally all the major stakeholders from the Ministry, Municipalities and Industry will be present.

Registration and further information:http://tapahtumat.tieyhdistys.fi/vaylat-liikenne/?lang=en

If you wish to learn what is going on in Finland or to connect with Finnish decision-makers and experts, this is the right forum for you.

Arkiv