Intelligenta
Transportsystem

ITS Sweden är en intresseorganisation för aktörer som arbetar med digitaliseringen av transportsystemet. ITS Sweden utgör en plattform för samverkan och möjliggör därmed ett effektivt erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad bland aktörer inom samhälle, akademi och näringsliv.

Ett forum för insikter

Vi är den självklara mötesplatsen för nätverkande, kunskapsutbyte och informationsspridning för alla som verkar inom digitalisering av transportsystemet.

Branschens gemensamma röst

Tack vare vår oberoende ställning är vi en neutral talesperson för branschens bästa i dialog med näringsliv, akademi och offentliga aktörer.

Internationell gemenskap

Vi är en del av ett omfattande globalt ITS-nätverk vilket möjliggör både internationell samverkan och dialog med både internationella aktörer och medlemmar.