Varför ska ni bli medlemmar i ITS Sweden? 

ITS Sweden är en uppdaterad, oberoende och aktiv företrädare för branschen och medlemmarnas bästa såväl nationellt som internationellt. ITS Sweden är ett forum för nätverkande, informationsspridning och kunskapsutbyte och en självklar aktör i frågor som rör digitalisering av transportsystemet. Tillsammans verkar vi för branschen och framtidens bästa!

Omvärldsbevakning

  • ITS Sweden är en uppdaterat partner som alltid har koll på det senaste inom branschen och frigör därmed tid för våra medlemmar. Vi håller er uppdaterade på aktuella händelser och trender såväl nationellt som internationellt.

Nätverk

  • ITS Sweden arrangerar regelbundet event, konferenser och nätverksträffar för våra medlemmar där kunskapsutbyte och informationsspridning möjliggörs och kombineras med erfarenhetsutbyte och trevlig samvaro.

En gemensam röst

  • ITS Sweden är en uppdaterat partner som alltid har koll på det senaste inom branschen och frigör därmed tid för våra medlemmar. Vi håller er uppdaterade på aktuella händelser och trender såväl nationellt som internationellt.

Internationell dialog

  • ITS Sweden har ett gediget internationellt nätverk och en kontinuerlig dialog och samarbete med andra ITS-organisationer världen över. Vi är både talesperson för våra medlemmar och bryggan mellan medlemmar och internationella aktörer.

”ITS Sweden ger oss tillgång till ett unikt internationellt nätverk för vår vision om smartare och säkrare mobilitet”

Patrik Anderson, Axis Communications

Några av våra medlemmar: