Som medlem i ITS Sweden får du…

Ta del av en rad förmåner som ger dig möjlighet att påverka och samverka, samt information som kan hjälpa dig och ditt företag.

Möjlighet att påverka & samverka…

 • Möjlighet att påverka ITS-utvecklingen nationellt och internationellt
 • Tillgång till organisationer och viktiga aktörer som är aktiva inom intelligenta transportsystem och tjänster i hela världen
 • Möjlighet att vara med i ITS Swedens olika nätverk och forum
 • Möjlighet att delta i ITS Swedens årliga konferenser
 • Möjlighet att delta i speciellt anpassade konferensresor
 • Möjlighet att delta i standardiseringsarbetet
 • Tillgång till internationella program

 • Tillgång till ITS Swedens medlemssidor via internet där det finns:
  – Företagsinformation
  – Nationell och internationella nyheter
  – Information om pågående projekt
  – Inbjudningar till konferenser
  – Diskussionsforum
 • ITS Swedens nyhetsbrev
 • Tillgång till marknadsundersökningar
 • Information om lagar och regler

”ITS Sweden ger oss tillgång till ett unikt internationellt nätverk för vår vision om smartare och säkrare mobilitet”

Patrik Anderson, Axis Communications