Föreningsnyhet
12 december, 2023

Edeva nya medlemmar i ITS Sweden

Edeva grundades 2009 i Linköping och erbjuder Actibump, ett aktivt farthinder som bara är ett farthinder för den som kör för fort, och en mjukvaruplattform som heter EdevaLive. Vi ställde några frågor till Karin Wiklund, kommunikation & marknad, Edeva.

Karin Wiklund, kommunikation & marknad, Edeva.

Berätta om Edeva!

– Vi är ett Linköpingsföretag som startade 2009 med en produkt som heter Actibump. Actibump är ett aktivt farthinder som bara är ett farthinder för den som kör för fort. För att hålla koll på denna mekaniska utrustning i vägbanan utvecklade vi en mjukvaruplattform som heter EdevaLive. Den använder vi även för att samla in och visualisera statistik från de aktiva farthindren. Actibump är ett otroligt effektivt verktyg för att få ner hastigheten samtidigt som man behåller framkomligheten. Det löser kompromissen som man annars måste göra mellan trafiksäkerhet och framkomlighet. Edeva har sen 2009 vuxit och plattformen har följt med på resan. Vi erbjuder nu även tjänster inom miljömätningar och gör fordonsräkning och fordonsklassificeringar med ett antal olika tekniker.

Vilken utmaning löser ni för era kunder?

– Vi löser kompromissen mellan att få en säker trafiksituation för oskyddade trafikanter (som gående och cyklister) och att ge god framkomlighet för bussar och annan tung trafik. I vanliga fall får man välja den ena på bekostnad av den andra men med vårt Actibump får man båda två samtidigt. Med våra andra system löser vi även kundens behov av data. De behöver veta mer om sin trafiksituation och sin miljö och det kan vi hjälpa dem med, i ett lättförståeligt verktyg.

Actibump är ett aktivt farthinder, hur fungerar det?

– Det är en modul med en lucka i som monteras i vägbanan. När någon kör för fort fälls luckan ner några centimeter och skapar ett inverterat gupp. Det ger en påminnelse till chauffören om att hastigheten är för hög. Vi ser att vi får ner hastigheten till den skyltade, oavsett tidigare förarbeteende, och vi gör det med ett bibehållet, jämnt trafikflöde. Actibump är ett robust system som har funnits i bruk sedan 2010. Det har visat att det klarar av allt från tuffa, kalla vintrar och väldigt tung trafik till salt, grus och regn.

Vad är fördelarna med mätning, vad kan man göra med datan som går att samla in idag enligt er?

– När man vet hur trafiken ser ut kan man påverka den. När man påverkar trafik kan man veta hur det blev. När man gör realtidsmätningar, som vi gör, kan man styra trafiken på ett helt annat sätt än med de vanliga metoderna. Man kan också följa upp sina förändringar i realtid. När man dessutom mäter miljöfaktorer, så som partikelhalter, temperaturer och gaser, får man en tydlig bild av hur trafiken och vädret påverkar miljön. Vi använder den här tekniken bland annat för att följa upp verkan av miljözonen på Hornsgatan i Stockholm. Där kan vi se hur efterlevnaden av miljözonen påverkar till exempel partikelhalterna. Detta går att följa i en publik dashboard som finns här >>

Vilka möjligheter har elektrifieringen inneburit för er?     

– Med elektrifieringen av fordonsflottan har det kommit en ny kategori av fordon, som inte går att räkna på de gamla vanliga sätten. Det går inte längre att säga något om utsläppen baserat enbart på antalet fordon. Även typen av fordon spelar roll för utsläppsmängderna. Vår typ av fordonsklassificering ger en exakt bild av hur trafiken ser ut, inklusive hur många elbilar det kör på en gata.

Om ni fick införa en genomgående förändring i våra städer idag, vilken skulle det vara?

– Mer databaserat beslutsfattande. Många kommuner samlar in data gällande trafik och miljö men sen stannar det tyvärr ofta där. Om man vet hur situationen ser ut kan man göra något åt den och vi önskar att kommuner och nationella myndigheter fattade sina beslut om stadsbyggnad baserat på de data de får in, på ett strukturerat sätt.

Edevas dashboard är helt öppen, välkommen att scanna qr-koden, eller klicka på bilden, och klicka runt!