Om ITS Sweden

ITS Sweden är en intresseorganisation för aktörer som arbetar med digitalisering kopplat till transporter. ITS Sweden utgör en plattform för samverkan och möjliggör därmed ett effektivt erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad bland aktörer inom samhälle, akademi och näringsliv.

ITS Sweden in brief

ITS-Sweden is an association for actors working with transport related to the digitalization. ITS Sweden provides a platform for collaboration and therefore enabling effective exchange of experience and knowledge building among actors in society, academia and business.

En framgångsrik tekniksektor

Vår vision är att vara bäst i Sverige på att driva och utveckla branschens digitala transportlösningar. Våra medlemsföretag ligger alla i framkant inom området och arbetar aktivt för att främja branschens bästa.

Vi skapar relationer

Vi på ITS Sweden har alltid en personlig och kontinuerlig kontakt med våra medlemmarna samt en god och väl etablerad relation med såväl partners som berörda myndigheter och statliga transportverk.

Code of conduct

För oss är det viktigt att vår verksamhet och våra kunders verksamheter bedrivs på ett sätt som tydligt håller sig inom konkurrensrättens ramar. Vi har en konkurrensrättslig uppförandekod som omfattar Teknikföretagens Branschgrupper och våra kunder. Här finner du uppförandekoden – Code of Conduct

”ITS Sweden agerar vi för branschen och har ett väl etablerat nätverk. Vi tror på samverkan och partnerskap, såväl nationellt som internationellt.”

Med kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper

Teknikföretagens Branschgrupper är en del av Teknikföretagen – en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer med 4 000 medlemsföretag som står för en tredjedel av Sveriges export. Teknikföretagens uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar. Som en del av Teknikföretagen har vi tillgång till ett brett nätverk av experter inom viktiga områden.

Teknikföretagens Branschgrupper

Kontakta oss

Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss för att berätta mer om vad vi kan hjälpa dig.

  Samuel Henningsson
  Tf Ordförande
  +46 73 399 99 54
  samuel@mayflykonsult.se

  Hanna Eriksson Lagerberg

  Hanna Eriksson Lagerberg
  Branschansvarig
  +46 8 782 09 49
  hanna.eriksson-lagerberg@tebab.com