Om ITS Sweden

ITS Sweden är en intresseorganisation för aktörer som arbetar med transporter kopplat till digitaliseringen. ITS Sweden utgör en plattform för samverkan och möjliggör därmed ett effektivt erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad bland aktörer inom samhälle, akademi och näringsliv.

ITS Sweden in brief

ITS-Sweden is an association for actors working with transport related to the digitalization. ITS Sweden provides a platform for collaboration and therefore enabling effective exchange of experience and knowledge building among actors in society, academia and business.

En framgångsrik tekniksektor

Vår vision är att vara bäst i Sverige på att driva och utveckla branschens digitala transportlösningar. Våra medlemsföretag ser till att ligga i framkant.

”Vi tar hand om branschens sakfrågor”

Samuel Henningsson, ordförande
ITS Sweden