Föreningsnyhet
29 maj, 2023

Iterio nya medlemmar

Iterio är ett konsultföretag inom samhällsplanering och samhällsbyggnad. Vi tog en pratstund med Johan Petersson, Affärsområdeschef ITS, Iterio, om den smarta staden och vilken applikation som är Johans personliga favorit.

Johan Petersson, Affärsområdeschef ITS, Iterio.

Iterio grundades 2011 och har idag hunnit bli 120 medarbetare fördelade över kontoren i Göteborg, Malmö, Stockholm och Åre. Verksamheten är inriktad mot sju olika affärsområden, digital projekthantering, geoteknik, ITS, miljö, projektstöd, trafik samt vattenbyggnad.

Inom ITS är Iterio främst fokuserade på aktiv trafikstyrning, vilket inkluderar allt från traditionella trafiksignaler och trafikledningscentraler till mobilapplikationer och självkörande fordon. Syftet är att bidra till ett smartare samhälle avseende framkomlighet, miljö, säkerhet och tillgänglighet.

– Uppdragen spänner över hela livscykeln, från idéstudier till reinvesteringar, med syfte att utveckla den smarta staden och ett digitaliserat samhälle. Det kan vara sådan som att ge teknikstöd, projektering, projektledning eller verksamhetsutveckling. Våra uppdrag utförs lokalt, nationellt eller internationellt, berättar Johan Petersson, affärsområdeschef ITS, Iterio.

Bland kunderna återfinns Trafikverket, Swedavia, Statens Vegvesen, Oslo kommune, Göteborg Stad, Stockholm Stad, Stockholms hamnar och ICA.

Har du någon favoritmobilapplikation och varför?
– Min favoritapplikation är Google Maps, vilket jag (och min bil) använder regelbundet, för att hitta mål och resvägar samt information om aktuell situation för dessa, oavsett transportslag.

Läs mer om Iterio på deras webbplats.