Föreningsnyhet
30 november, 2022

Tomas Julner – Vinnaren av årets ITS-pris

Under vår nationella ITS-konferens tilldelades årets ITS-pris Tomas Julner, för hans många betydande insatser inom trafikledning, samverkan och svenska transportsystem i.

En enig styrelse i ITS Sweden har beslutat att tilldela årets nationella ITS-pris 2022 till Tomas Julner. Tomas arbetar till vardags på Trafikverket och har många års erfarenhet av transportsystem, trafikledning och ITS. Priset tillkännagavs under ITS Swedens årliga konferens.

– Jag blev mycket förvånad men oerhört glad när jag fick veta att jag tilldelats priset. Även om jag jobbat många år inom branschen är det ibland svårt att se att det man arbetar med gör avtryck eller skillnad. Detta pris ser jag som en bekräftelse på att jag gjort något bra under alla år vilket jag tackar för, berättade vinnaren över länk under konferensen.

Tomas kollega Gunilla Thyni mottog priset i hans frånvaro. Här på scenen tillsammans med konferensens moderator Pia Wijk. 

Läs juryns hela motivering nedan.

Under sina många år i branschen har årets pristagare idogt drivit Trafikverkets arbete med att digitalisera vägtransportsystemet. Han har varit en tongivande person i framtagandet av den systemarkitektur som Sveriges trafikledning baseras på. Han har även medskapat system som det Nationella TrafikledningsStödet NTS och många av de underliggande centrala system som används för att informera och styra trafik i Sverige idag. 

Årets pristagare är en sann förespråkare för triple-helix-modellen där han tidigt förstod värdet i att akademi, myndighet och företag samarbetar för att tillsammans medverka till kontinuerlig utveckling av bransch, verksamhet och teknik. Han har även drivits av och sett nyttan med internationella samarbeten och han har dessutom drivit igenom förändringar som har öppnat upp för ökad internationell konkurrens kring ITS-utrustning. 

Med ett pragmatiskt förhållningssätt har han och hans kollegor tillsammans skapat en hållbar organisation och ett framtida systemstöd som ska klara såväl Sveriges hitintills största ITS-installation, Förbifart Stockholm som framtidens transportsystem med uppkopplade och automatiserade fordon.    

För detta tilldelas årets nationella ITS-pris 2022 Tomas Julner. 

Förutom en hälsning via länk hade Tomas förinspelat en presentation kring några av de projekt och arbeten han varit inblandad i under åren. Lär känna pristagaren och hans prestationer mer via filmen nedan.