Föreningsnyhet
24 maj, 2023

Saferoad nya medlemmar i ITS Sweden

Saferoad arbetar för ett säkrare liv på vägen och erbjuder både trafiksäkerhetsprodukter och tjänster. Vi tog en pratstund med Farshad Farhat, ITS-ansvarig, och Pär-Arne Claveroth, affärsområdeschef, om smarta kövarningssystem och deras favoritvägsträckor i Sverige.

 

Farshad Farhat, ITS-ansvarig, Saferoad.

Berätta om Saferoad!

– Saferoad Sverige är en av de ledande tillverkarna och distributörerna av trafiksäkerhetsprodukter och trafiksäkerhetslösningar i Norden och har varit verksamma i över 70 år. Vi levererar produkter och tjänster till kunder inom det mobila och har fyra egna produktionsanläggningar i Sverige. Vi arbetar med all slags service på väg. Inom ITS-området använder vi till exempel digitala tjänster för att kunna stänga av vägar eller annan visningsinformation.

Vilka utmaningar löser ni för era kunder?

– Vår grund är att öka trafiksäkerheten och vi har utvecklat olika smarta produkter och mobila tjänster för detta. Trafikverket är beställare, men entreprenören på vägen är dem vi arbetar närmast. Bland annat har vi byggt en plattform för mätningar och databehandling med syfte att höja säkerheten på temporära arbetsplatser. En oförutsedd eller oväntad köbildning är den absolut vanligaste olycksorsaken vid tillfälliga arbeten idag. Med hjälp av dynamisk kövarning i realtid kan fler olyckor undvikas. Systemet är en kombination av smarta sensorer som läser av trafiken och en molnbaserad ITS-plattform som omedelbart skickar signaler till digitala skyltar som anpassar hastigheter i realtid. Allt sker automatiskt, vilket bidrar till att förenkla arbetsuppgifterna för systemoperatörerna. Bilisterna får en varning om kommande köer i tid och har på så sätt tid att anpassa hastigheten.

 

Säkerhet är er mest prioriterade fråga, vad är det enskilt viktigaste ur ert perspektiv för en höjd säkerhet på vägen?

– Upphinnandeolyckor står för 40% av alla olyckor på vägen. Får du rätt information i tid kan 70% av dessa olyckor förhindras. Skulle vi börja med de lägst hängande frukterna är det att kövarningssystem ska vara standard vid alla vägarbeten. Vårt kövarningsystem är lätt att etablera och avetablera och vårt mål är att det ska göra arbetet säkrare för entreprenörer även vid kortare projekt om 2-3 dagar, inte bara vid stora jobb som sträcker sig över 6 månader.

Pär-Arne Claveroth, affärsområdeschef, Saferoad.

Har du någon favoritvägsträcka i Sverige och varför?
Pär-Arne: – Sträckan mellan hemmet och Löfbergs arena! Och när jag åker upp till Boden väljer jag Inlandsvägen före kuststräckan, man blir alltid lika överraskad av hur otroligt vackert det är. Det är lätt att nörda ner sig i ITS-detaljer längs vägarna, barnen är trötta på att höra om det!

Farshad: Att binda ihop norra och södra Stockholm och få 15 minuter restid för hela sträckan, i normala förhållanden, är mycket intressant.  Huvudtunneln inritade 65 meter under markytan och Mälaren på vissa avsnitt samt att över 2000 olika intelligenta produkter (såsom digitala skyltar och sensorer) används i 17 km tunnelsträcka.

Vad kan Saferoad bidra med till ITS Sweden?
– Vi är en tung remissinstans tack vare vår marknadsposition och kan bidra med storlek och tyngd. Ju fler i branschen som samlas, desto starkare röst får vi i våra frågor.

Läs mer om Saferoad på deras webbplats.