Föreningsnyhet
12 april, 2023

Möt Hanna Mandir, ny styrelseledamot!

Hanna Mandir, Affärsområdesansvarig Smart Infrastruktur på Acobia AB, är ny styrelseledamot i ITS Sweden. Acobia skapar intelligenta lösningar och integrerar dem till en smart helhet inom bl a infrastruktur. Vi tog en pratstund med Hanna om automation, ITS Swedens viktigaste målsättningar och vad hon brinner lite extra för.

Varför har du valt att engagera dig i ITS Sweden? 

– Jag har varit verksam inom ITS i olika roller i princip så länge som jag har arbetat. Det är ett område som fortsätter att fascinera och som lyfts av den tekniska utvecklingen och alla spännande möjligheter som vi har framför oss. Min förhoppning är att jag med hjälp av min erfarenhet från beställarorganisation såväl som från leverantör och konsultsidan kan bidra med olika perspektiv och inspel och därmed berika den dialogen vi för i olika samverkansforum likväl som i föreningen kring branschens utveckling. De företag som jag har arbetat på har varit medlemmar vilket har gett mig ett naturligt tillträde till ITS Swedens aktiviteter genom åren och jag har alltid sett dessa som värdefulla. ITS Sweden är en naturlig mötesplats för oss i branschen.

Vad vill du särskilt bidra med till ITS Swedens styrelse? 

– I styrelsen hoppas jag kunna bidra till att stärka vårt kunderbjudande och att vi som förening ska bli ännu tydligare i vår kommunikation med våra medlemmar. Jag vill även bidra till att skapa interaktionsmöjligheter mellan alla parter som är delaktiga i föreningen och att på sikt ha aktiva medlemmar i allt vårt arbete. Vi ska vara den naturliga mötesplatsen för organisationer som arbetar inom ITS-området. Min förhoppning är att mitt nätverk inom området tillika mitt engagemang för dessa frågor ska möjliggöra mina ambitioner.

Vilka ser du som ITS Swedens viktigaste målsättningar?

– Att bevaka, driva och utveckla ITS-området i Sverige genom sina medlemmar och den fina representationen av akademien, de offentliga aktörerna och näringslivet samt att representera Sverige i internationella forum. Det finns så mycket kunskap, fina erfarenheter och väldigt duktiga människor inom området. I internationella sammanhang, upptäcker vi ofta att vi är ett föredöme. Det borde vi framhäva mer och på det sätter stärka vår bransch nationellt, genom dessa internationella erkännanden.

Vilken fråga brinner du extra för?

– Mitt engagemang ligger i att tillämpa den tekniska utvecklingen för att skapa ett bättre samhälle. Med bättre menar jag hållbarare, säkrare, tryggare och med mer flow. Mycket har hänt genom åren inom just det segmentet, mycket håller på att hända i stunden men inte minst kommer vi att se fantastiska framsteg framöver som vi som organisation och styrelse ska värna om. Utvecklingen sammanfattas inom kategorierna elektrifiering likväl som digitalisering och inte minst machine learning och dataanalys till förmån för autonoma system.

Varför borde fler bli medlemmar i ITS Sweden?

– Genom att gå med i ITS Sweden kan vi i vår tripplehelix-modell arbeta för att samverka, utbyta idéer, kunskap och dela med oss av utvecklingstrender. På det sättet stärker vi området i det större perspektivet och sätter ITS-området på kartan. Detta gäller dels nationellt men även internationellt där ITS Sweden har en etablerad roll i Europa och världen. I och med att området ITS är relativt brett ger ett medlemskap inte minst möjlighet för medlemsföretagen att inspireras och lära av kollegorna som besitter kunskaper inom närliggande områden. Förhoppningen är att dessa diskussioner ska kunna skapa nya möjligheter för våra medlemmar.

Läs mer på Acobia.se.