Föreningsnyhet
12 oktober, 2023

ITS Swedens nationella konferens 2023

Välkommen till 2023 års nationella ITS-konferens tillsammans med ITS Sweden & Telia company. Under en spännande eftermiddag får du en uppdatering kring det senaste som händer och påverkar ITS-branschen i Sverige. Varmt välkommen!

Moderator för det spännande programmet är ingen mindre än Olle Isaksson, Senior Partnering and Ecosystem Coach, med gedigen erfarenhet inom ITS-området.

Datum & tid
21 november 2023, kl. 13.00-17.00

Plats
Telia Company, Stjärntorget 1, Solna

PROGRAM

12.30 Registreringen öppnar

13.00 ITS Sweden hälsar välkommen

13.10-13.30
NordicWay 3 – resultat & lärdomar
NordicWay är ett EU-finansierat samarbetsprojekt mellan privat och offentlig sektor där Danmark, Finland, Norge och Sverige gemensamt driver arbetet som gör det möjligt för fordon, infrastruktur och nätoperatörer att kommunicera säkerhetsrisker och annan information om vägar och trafik i Norden mellan olika intressenter. NordicWay har pågått sedan 2015 och är nu i ett skede (NordicWay 3) där demonstrationer av tekniken ska resultera i så nära implementeringsbara tjänster som möjligt.
Kristine Bull Sletholt, Biträdande utredare, Gods & ITS, Trafikverket

13.30-14.00
Revidering av ITS direktiv 2010/40/EU
Det reviderade direktivet ska ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, såsom uppkopplad och automatiserad mobilitet, mobilitet som en tjänst och multimodala transporter.
Clas Roberg, Senior utredare, Trafikverket

Kort bensträckare

14.10-14.30
AI Aware – förutspår olycksrisker i realtid
Projektet AI Aware fokuserar på att utveckla lösningar för en förutseende medvetenhet som kan bidra till att förutspå och undvika faror och olyckor i trafiken. I en andra fas av projektet skalar projektdeltagarna upp testerna som utfördes i den första fasen och lägger till datakällor och trafik i Kalifornien. På konferensen kommer du att få både en uppdatering om projektet AI Aware samt en uppdatering utifrån policyperspektivet.
Jenny Lundahl, Senior Researcher/Legal Expert, RISE & Johan Amoruso-Wennerby, Business Strategist, Volvo Cars

14.30-14.40
Nordisk samverkan genom ITS Sweden: Nordic+ & ITS World Congress 2024
Den 30:e ITS World Congress äger rum i Dubai den 16-20 september 2024. Genom det nordiska samarbetet inom Nordic+ erbjuds en möjlighet att delta i aktiviteter tillsammans med andra delegationer för att knyta nya kontakter.
Hanna Eriksson-Lagerberg, ITS Sweden & Jenny Simonsen, Nordic+

Fikapaus

15.10-15.20
Med data som superkraft för en mer hållbar kollektivtrafik
De stora fördelarna med kollektivtrafik är tydliga: att ersätta biltrafik för att öppna upp städerna och minska trängsel samt koldioxidutsläpp. Men det är bara början. Genom att fokusera på detaljerna i kollektivtrafiksleveransen och optimera varje del, kan man möjliggöra såväl stora kostnadsbesparingar som betydande hållbarhetsvinster. När vi använder data från uppkopplade fordon i kombination med insikter om människors rörelsemönster skapar vi förutsättningarna för en bättre resa – som är grönare, mer kostnadseffektiv och mer attraktiv samt anpassad för passagerarnas behov. Under denna session visar vi exempel på de stora möjliggörande tjänsterna för en hållbarare resa med exempel från våra kunder i Norden.
Frida Midenhag, Head of sales Smart Public Transport, Telia

15.20-15.30
NorthStar: Telias satsning på framtidens digitala motorvägar
Telia ansvarar för ett av 39 projekt i Europa som fått ta del av EU-medel för att finansiera 15 mil 5G-uppkopplade transportkorridorer i Sverige – speciellt utvecklade för framtidens smarta och hållbara transportsystem. Något vi gör inom ramen för vårt innovationsprogram NorthStar, som vi driver tillsammans med Ericsson. Med NorthStar har vi byggt ett helt nytt innovationsnät med den senaste 5G tekniken och helt nya funktioner som kommer kunna testas längs dessa transportkorridorer, som till exempel positionering och möjligheten att styra specifika egenskaper i uppkopplingen av fordon på helt nya sätt.
Mats Mudigonda Lundbäck, Head of Strategic Partnerships and Programs, Telia

15.30-15.50
Multimodal trafikledning
Fyrstegsprincipen i kombination med urbanisering gör att trafiksystem ofta hanteras på gränsen av sin kapacitet och små förändringar i utbud kan få stor effekt på systemets prestanda och stor samhällsekonomisk påverkan. Syftet med projektet Multimodal Trafikledning är att analysera möjligheter och utmaningar med att hantera trafikincidenter genom integrerad information och styrning av trafikanter för flera olika trafikslag.
David Gundlegård, universitetslektor vid avdelningen för Kommunikations- och transportsystem, Linköpings Universitet

15.50-16.00
ITS framåt – vart rör sig mobiliteten?
Summering av moderator.

16.00-17.00
Vinnaren av årets nationella ITS-pris 2023 tillkännages följt av mingel.
– Välkommen med din nominering! >>

Nomineringsperioden stänger den 7 november.

Till eventsidan & anmälan >>

Anmäl dig och kollegorna idag, välkommen!