Föreningsnyhet
22 november, 2023

ITS Swedens höstmöte 2023 & nationella konferens

Den 21 november samlades flertalet medlemmar hos Telia för ITS Swedens höstmöte. Verksamhetsplan för 2024 fastställdes samt beslut om budget och medlemsavgifter för kommande år.

Efter lunch ägde ITS Nationella konferens rum, även den hos Telia som var värd för konferensen tredje året i rad. Olle Isaksson modererade konferensen och skapade ett stort engagemang hos deltagarna. Ett 50-tal personer medverkade från näringsliv, akademi samt offentlig sektor. Vi fick lyssna på flertalet intressanta presentationer. Bland annat från NordicWay 3 där Kristine Bull Sletholt på Trafikverket berättade om resultat & lärdomar. Clas RobergTrafikverket presenterade innehållet i det reviderade ITS direktivet 2010/40/EU. I revideringen tas det hänsyn till den tekniska utvecklingen, såsom uppkopplad och automatiserad mobilitet, mobilitet som en tjänst och multimodala transporter.

Jenny LundahlRISE och Johan Amoruso-WennerbyVolvo Cars pratade om AI Aware som kan förutspå olycksrisker i realtid. Projektet AI Aware fokuserar på att utveckla lösningar för en förutseende medvetenhet som kan bidra till att förutspå och undvika faror och olyckor i trafiken.

Telia presenterade två olika projekt, det första under rubriken Med data som superkraft för en mer hållbar kollektivtrafik som fokuserar på att optimera detaljerna i kollektivtrafiksleveransen och på så sätt möjliggöra både stora kostnadsbesparingar samt betydande hållbarhetsvinster. Det andra projektet var NorthStar: Telias satsning på framtidens digitala motorvägar. Med NorthStar har de byggt ett helt nytt innovationsnät med den senaste 5G-tekniken som möjliggör till exempel positionering och att styra specifika egenskaper i uppkopplingen av fordon på helt nya sätt, helt nya funktioner som kommer kunna testas längs transportkorridorer.

Sist men inte minst presenterade Linköpings universitet projektet Multimodal trafikledning, vars syfte är att analysera möjligheter och utmaningar med att hantera trafikincidenter genom integrerad information och styrning av trafikanter för flera olika trafikslag.