Års- och vårmöte

Välkommen till ITS Swedens års- och vårmöte den 25 april i Lund. Under eftermiddagen kommer du som medlem få möjlighet att engagera dig mer i ITS Swedens framtid samt lyssna till inspirerande talare från bland annat EVolution Road och Ideon Science Park. 

Styrelsen för ITS Sweden har under en längre tid arbetat med en strategi vi kallat ITS Sweden 2.0 för att definiera föreningens väg framåt. Under årsmötet kommer vi redovisa vår målbild för detta samt vilka delar som är aktuella. Det blir början på en ny resa för ITS Sweden!

Ett nytt element i föreningen är bland annat studiebesök runt om i Sverige med lokala talare som gäster. Först ut på denna nationella resa är Lund och Axis Communications, tillika platsen för vårt års- och vårmöte. I närheten av Axis finns Ideon Science Park, Lunds kommun samt elvägsprojektet EVolution Road som alla är gäster och talare under vårt vårmöte.

Vi hoppas du som medlem vill vara med och möta våren i ett soligt Skåne den 25 april! Eftermiddagen inleds med ett gemensamt mingel och lättare lunch.

Välkommen!


Program

12.00-13.00 Lunch och mingel 

13.00-14.00 – Årsmöte 

ITS Sweden 2.0 – Diskussion om vår strategi Patrik Anderson
Framöver vill vi fokusera på tematiska frågor och gärna involvera fler medlemmar i arbetet, för att bli än mer aktiva. Ert engagemang är avgörande får vår möjlighet att starta detta arbete på en bredare front och vi kommer därför ta med oss all er återkoppling tillbaka till styrelsen. Därefter återkommer vi med förslag på hur fokusområden kan komma att se ut mer i detalj. Ditt deltagande som medlem är därför mycket viktigt och uppskattat.

14.00-17.00 – Vårmöte

Axis Vad gör Axis inom ITS? 

Ideon Science Park  Nordens äldsta Science Park firar 40 år

Lunds kommun – Vad är framtidens mobilitet för Lunds kommun? (Preliminärt)

EVolution Road – Studiebesök
EVolution Road fick i uppdrag av Trafikverket att bygga en test- och demonstrationssträcka för elvägar. Syftet är att skapa mer kunskap om elvägar och att undersöka potentialen för elväg som komplement i ett framtida fossilfritt transportsystem. Installationen av elvägen startade 2020 och projektet kommer att pågå till och med våren 2024.

Avslutande mingel