ITS Swedens årsmöte 2022

Varmt välkommen till ITS Swedens årsmöte

Den 7 juni arrangeras ITS Swedens årsmöte hos Teknikföretagens Branschgrupper i Stockholm. Förutom en uppdatering från det senaste från vår verksamhet får vi besök av både Axis och Försvarets Materielverk (FMV) och Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering (ICC). Vi berör områden som cybersäkerhet och cybersäkerhetscertifiering men kommer också avsätta tid för en workshop kring ITS Swedens fokus för 2023.

Dessutom bjuds ni in till en gemensam lunch innan mötet börjar samt ett avslutande mingel bland Stockholms takåsar!

Program

Program

12.00-13.00 – Gemensam lunch
13.00-13.30 – Årsmöte
13.30-14.30 – Thomas Wallander, rådgivare, FMV/Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering. Thomas kommer prata om EU:s cybersäkerhetsakt och verksamhet vid FMV/ICC.
14.30-14.45 – Kaffe
14.45-15.15 – Baldvin Gislason Bern, expert engineer, Axis. Baldvin kommer bland annat prata om cybersäkerhet som en kvalitetsfaktor och berätta om Axis resa mot cybermognad och upphandlingsråd för transportsektorn.
15.15-16.00 – Workshop ITS 2023 – Vilka frågor och aktiviteter bör vi fokusera på framöver, både nationellt och internationellt.
16.00-17.30 – Gemensamt mingel

Ta gärna med dig dina kollegor!