1. Hantering av personuppgifter Att Teknikföretagens Branschgrupper (Branschgrupperna) kommer hantera de uppgifter som delas i detta formulär för att förbereda, genomföra och följa upp detta evenemang. Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. För mer information om hur och varför vi behandlar personuppgifter, läs gärna vår personuppgiftspolicy. Jag är även införstådd i att jag genom att meddela info@tebab.com när som helst kan begära att mina uppgifter tas bort.

2. Nyhetsbrev, inbjudningar med mera Att jag hamnar på Branschgruppernas utskickslista för inbjudningar till evenemang samt nyhetsbrev och information till Branschgruppernas utökade nätverk. Jag är även införstådd i att jag när som helst har rätt att begära att bli borttagen från en eller flera av dessa listor. Detta görs genom att klicka på avregistreringslänken eller meddela info@tebab.com.

3. Fotografering Att det under dagen kommer att tas bilder. Dessa bilder kan i vissa fall komma att publiceras online, i tryckt material och i digitalt material. Både i redaktionella sammanhang och i marknadsföring av evenemang och föreningen. Jag är även införstådd i att jag genom att meddela info@tebab.com när som helst kan begära att en bild på mig tas bort.

4. Videoinspelning Att det under dagen kanske kommer att spelas in delar av eller hela webinariet och sen i vissa fall publiceras online och i digitalt material. Både i redaktionella sammanhang och i marknadsföring av evenemang och föreningarna. Jag är även införstådd i att jag genom att meddela info@tebab.com när som helst kan begära att en film på mig tas bort.

5. Om Avbokning Anmälan är bindande. Det går inte få tillbaka pengarna. Det går bra att ändra deltagare, vid förhinder.