Styrelse
Nyhet
4 maj, 2021

Ny styrelse vald under årsmötet

Under årsmötet 28 april valdes nya ledamöter samt en ny ordförande in i styrelsen. Den nya styrelsesammansättningen tillför en jämnare könsfördelning samt ökat åldersspann och mångfald, något som den nytillträdde ordföranden Patrik Anderson ser mycket positivt på.

 – Det är viktigt att vi är relevanta och speglar våra medlemsföretags verksamheter men också aktivt arbetar för inkludering och mångfald eftersom fler infallsvinklar och synsätt endast kan gynna oss som förening och branschen i helhet, förklarar Patrik Anderson.

Patrik Anderson är idag ansvarig för industrirelationer och standardisering på Axis Communications i Lund vilket har gett honom kunskap och erfarenheter han hoppas kunna bidra med inom föreningen.

– ITS Sweden befinner sig på en resa på väg mot ITS Sweden 2.0. Min förhoppning är att kunna bidra till att vi fortsätter agera för hela branschen som en gemensam tydlig röst samt fortsätter vara öppna för samverkan och partnerskap med andra inom ITS området. Jag vill att ITS Sweden tänker stort nationellt och internationellt vilket jag hoppas kunna bidra med, berättar Patrik Anderson.

Avsiktsförklaringen med Smarter Mobility är ett steg i den riktningen och Patrik Anderson ser gärna fler samarbeten i framtiden.

– Som Sveriges nationella ITS-föreningen ska vi fortsätta bygga vidare på nationella såväl som internationella partnerskap och samverkan med initiativ inom mobilitet och digitalisering. Det är viktigt för oss och viktigt för hela branschen, avslutar Patrik.

Nya ledamöter 

  • Patrik Anderson, Axis Communications
  • Sára Nožková, Kista Science City
  • Lilia Halsen Bidar, Göteborgs stad
  • Jenny Gustavsson, Telia Company

Omvalda ledamöter:

  • Samuel Henningsson, NetPort Science Park, t.om 2023
  • Pia Wijk, Sweco, t.om 2023
  • Jan Lundgren, Linköping universitet, t.om 2022