ITS Sweden
23 maj, 2022

Globala aktören TagMaster nya medlem i ITS Sweden

Det internationella ITS-aktören TagMaster är ny medlem i ITS Sweden. Bolaget har en stark närvaro på den europeiska och amerikanska marknaden och erbjuder bland annat sensorteknologi för förbättrade trafiklösningar.

— Även om vi är en internationell aktör inom ITS har vi en ambition att öka vårt engagemang i Sverige och Norden. Därför känns det viktigt att lära känna industrin och dess spelare på den svenska marknaden. ITS Sweden är ett bra forum för just det, säger TagMasters vd Jonas Svensson.

TagMasters lösningar lämpar sig till både vägar och räls och används för att effektivisera och öka säkerheten i transport- och trafikflöden. Lösningarna baseras på avancerade sensor­teknologier som RFID, Radar, ANPR, Video och Magnetic. Genom att kombinera dessa kan både existerande och utvecklingen av nya kommunikationer och infrastrukturer optimeras.

— Vi är en världsledande leverantör av lösningar inom Traffic Solutions och Rail Solutions. Nu hoppas vi att genom vårt medlemskap i ITS Sweden få möjlighet att lära oss mer om den svenska marknaden och knyta viktiga kontakter med andra aktörer och förhoppningsvis skapa stor affärsnytta för oss och andra medlemmar, säger Jonas Svensson.

Hållbarhetsfrågan är viktig för TagMaster och Jonas Svensson, framför allt debatten kring den.

— Vi måste bredda debatten för att skapa en bättre miljö. Det är inte bara laddning av elbilar som är avgörande. Bättre trafikflöden är ett av många exempel på områden som måste få mer utrymme i diskussionen för att förbättra miljön och bidra till en hållbar framtid, avslutar Jonas Svensson


 

TagMaster har sitt huvudkontor i Kista. Koncer­nen i USA verkar under namnet Sensys Networks. Totalt hade TagMastergruppen förra året 137 medarbetare och mer än 700 partners i över 45 länder. Bolaget har gjort totalt sju förvärv sedan 2015.