ITS Sweden
5 oktober, 2022

ITS Sweden – nu en del av Drive Sweden

ITS Sweden är nu en del av det strategiska innovationsprogrammet inom mobilitet – Drive Sweden. Partnerskapet är en viktig del i att stärka våra medlemmars intressen och samverkansmöjligheter med beslutsfattare och intressenter inom branschen.

− Som partner i Drive Sweden ges vi tillgång till nätverkande och kunskapsutbyte med ett stort antal organisationer och aktörer knuta till programmet och möjligheter att samverka för att driva fram nya, viktiga projekt som bidrar till en mer hållbar mobilitet i Sverige, säger Hanna Eriksson Lagerberg, branschansvarig ITS Sweden.

Även den internationella marknaden är fokus för partnerskapet.

− Som en del i ett internationellt nätverk, med över 50 nationella ITS-organisationer, ger vårt partnerskap med Drive Sweden programmet tillgång till stora delar av världens ITS-bransch. Det är värdefullt för dem, för oss och för våra medlemmar, säger Patrik Anderson, ordförande ITS Sweden.

Drive Sweden är tydliga med sin ambition om att samtliga partners ska vara aktiva i verksamheten. På sin hemsida skriver de bland annat att aktiva partnerskap är viktiga för både programmets utveckling och målsättning men även innovationsmiljön.

− ITS Sweden kommer i allra högsta grad vara en bidragande del i Drive Sweden framöver och vi ser fram emot att avsätta resurser men även locka våra medlemmar till att engagera sig i aktiviteter, avslutar Patrik Anderson.

Drive Sweden driver utvecklingen av digitaliserade, uppkopplade och delade mobilitetslösningar för ett hållbart transportsystem. Genom breda samarbeten utvecklar och testar vi lösningar som stärker Sveriges konkurrenskraft. Drive Sweden är ett av Sveriges 17 strategiska innovationsprogram, med finansiering från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. De aktörsdrivna innovationsprogrammen samverkar inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige och ska bidra till att skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft.