ITS Sweden
7 april, 2022

Jan Lundgren – en veteran i ITS Swedens styrelse

Jan Lundgren är chef för avdelningen kommunikations- och transportsystem vid Linköping universitet (LiU). Sen 2010 är han engagerad i ITS Swedens styrelse vilket gör honom till en sann veteran inom organisationen.

Varför har du valt att engagera dig i ITS Sweden? 

– Eftersom min avdelning på universitetet till största del handlar om ITS känns det naturligt för mig att engagera mig i styrelsen. Vid LiU har vi två utbildningsprogram inom ITS, dels ett civilingenjörsprogram inom kommunikation, transport och samhälle (KTS) och dels ett internationellt mastersprogram inom intelligenta transportsystem och logistik. Under många år fanns även en forskarskola inom ITS i samarbete mellan ITS Sweden och sex svenska lärosäten där jag var föreståndare.

Vad vill du särskilt bidra med till ITS Swedens styrelse? 

– Det är viktigt att det akademiska perspektivet finns med i vår verksamhet. Universitet och högskolor bidrar med en långsiktig kunskapsuppbyggnad, såväl genom sin forskning som genom grundutbildning och forskarutbildning. Det är därmed viktigt för utvecklingen inom området att det finns goda kontaktytor mellan branschen och akademin.

Vilken fråga brinner du extra för?

– Det är förstås forskning och utbildning. Tyvärr är det alltför få personer som väljer en utbildning riktad mot transportområdet. Vi måste göra arbete inom transportsektorn och speciellt ITS-området mera attraktivt. Området innehåller ju så många olika och spännande typer av arbetsuppgifter och vi vill ju också att de bästa personerna arbetar i vår bransch. Jag tror att hela branschen måste hjälpa till med rekryteringen av kompetens till området.

Vilka ser du som ITS Swedens viktigaste målsättningar?

– Vi måste arrangera fler aktiviteter där medlemmar kan mötas, speciellt sådana där olika typer av medlemmar möts. ITS Sweden ska hjälpa till med att sprida information och kunskaper, både från den internationella fronten och från lokala verksamheter i Sverige. Våra aktiviteter är ett utmärkt tillfälle för nätverkande och kunskapsinhämtning och en av många anledningar till att fler bör bli medlemmar.