Jenny Gustavsson
ITS Sweden
2 februari, 2022

Möt Jenny Gustavsson

Sen 2021 är Jenny Gustavsson styrelseledamot i ITS Sweden. Jenny arbetar till vardags som Head of Industry, Urban Transport på Telia Division X. Läs mer om hennes engagemang nedan.

Varför har du valt att engagera dig i ITS Sweden?
– Teknik och energiövergången inom transportsystemet kommer att förändras mer under de närmaste fem åren än någonsin tidigare! Digital utveckling går mycket snabbt och det är absolut nödvändigt att vi förstår världen omkring oss, ser det övergripande sammanhanget och förstår vart branschen är på väg. ITS Sweden erbjuder ett unikt forum för kunskapsutbyte och är en självklar aktör i frågor som rör digitalisering av transportsystemet. Därför ser vi på Telia det som en självklarhet att vara medlemmar. Mitt personliga engagemang i styrelsen gör dessutom att både jag och Telia får ut mer av medlemskapet.

Vad vill du särskilt bidra med till ITS Swedens styrelse?
– Jag har närmare 20 års erfarenhet av praktiskt arbete med digitalisering av transportsystemet, både i Sverige och internationellt. Mina kunskaper och erfarenheter från det vill jag använda för att guida ITS Sweden i hur organisationen skapar mervärde för sina medlemmar. Mängden forum att engagera sig i ökar hela tiden varför nyttan och värdet för medlemmarna blir allt viktigare att belysa och fokusera på.

Vilken fråga brinner du extra för?
– Hållbarhetsutmaningarna och hur vi kan förändra våra transportvanor tack vare tillförlitlig och uppkopplad väginfrastruktur är något jag innerligt brinner för. Vi aktörer inom transportområdet behöver samverka kring harmonisering av systemen i väginfrastrukturen – det är en nyckel till att information enklare kan utbytas mellan vägen och fordon, vilket skapar säkrare och mer hållbara transportlösningar.

Genom harmonisering av datan, vilka möjligheter ser du öppnas upp och vilka tjänster kommer vi att ha i framtiden?
– I framtiden, när dagens hinder är borta och vägar och fordon kan utbyta information är möjligheterna oändliga. Data från trafikljus och andra delar av trafiksystemet kan exempelvis anpassa bussarnas hastigheter till ett jämnare trafikflöde med effektivare energiförbrukning. Samtidigt kan bussens hastighet anpassas efter andra bussar på samma linje för att undvika köer. Fordon som kommunicerar med varandra bidrar i sin tur till ökad trafiksäkerhet, bättre trafikflöde och minskad miljöpåverkan.

Med hjälp av geostaket kan hastigheterna automatiskt minskas vid behov och trafik kan ledas om för att förhindra trafikstockning. Det finns förstås många fler exempel. Men för att summera så är samarbeten samt standardisering av systemen både ombord och vid sidan av bussar och andra fordon det som behövs för att göra detta möjligt.

Hur ser du på ITS Swedens framtid? Vilka är de viktigaste målsättningarna?
– Sweden och våra systerorganisationer internationellt har ett viktigt syfte varför jag ser mycket positivt organisationens framtid. Vi ska fortsätta vårda vårt nätverk och vara en trovärdig aktör i sakfrågor inom ITS-området. ITS Sweden har kunskapen som krävs för det tack vare vår bredd inom offentlig sektor, näringsliv och akademi.

Varför ska fler bli medlemmar i ITS Sweden?
– Sverige behöver, liksom andra länder, ha en stark ITS-organisation för att klara av kommande utmaningar. En samverkande organisation kan bidra till en snabbare omställning och ett säkrare transportsystem. Fler medlemmar gör oss dessutom starkare och ger oss mer kunskap och möjligheter att påverka. Det vinner alla bolag i Sverige, verksamma inom ITS, på.