ITS Sweden
17 juni, 2022

Möt Pia Wijk, styrelseledamot

Pia Wijk är sedan tre år tillbaka en engagerad styrelseledamot för ITS Sweden. Hon har mångårig erfarenhet från branschen och vet vad som krävs för att utveckla både branschen och framtidens hållbara transportsystem.

— För att kunna skapa den stad och det transportsystem vi vill ha, bland annat med hjälp av ny teknik, behöver vi tänka nytt. Gamla sanningar och strukturer fungerar inte längre. Nya aktörer uppstår och traditionella aktörer kan behöva ta nya ansvarsområden, berättar Pia Wijk.

ITS-tjänster har levererats till trafikanter under många år. Redan på 60-talet i USA kunde bilister ta emot trafikinformation längst med utpekade vägar genom variabla meddelandeskyltar och på 80-talet installerades de första Electronic Toll Collection system, ETC, i Europa. Den typen av trafikinformation och vägavgiftsupptagning finns fortfarande tillgänglig tillsammans med en mängd nya lösningar.

— Som konsult inom ITS sedan 10 år tillbaka har jag fått möjlighet att delta i och se utvecklingen av exempelvis trafikinformationstjänster baserade på crowdsoursing och positionsbaserad vägavgiftsupptagning. Transportbranschen har kommit en bit in i digitaliseringen, men än finns många steg att ta. Det ska bli spännande att se hur exempelvis geofencetekniken kan tas från testning till fullskalig användning för att skapa det transportsystem och den stad vi vill ha. För det är det jag ser att tekniken är – en möjliggörare, säger hon.

Övertygelsen att kunna förbättra framtidens stad genom användning av ITS-lösningar är en av de sakerna som driver Pia inom branschen.

— Jag vill kunna påverka utvecklingen av framtidens stad och det kan jag göra på olika sätt, i mitt yrke men även som engagerad i ITS Sweden. Jag vill bidra med idéer om samverkan och värdeskapande. Jag tror även att jag kan bidra med framåtsyftande – vad ska ITS Sweden vara om 10 år?

Pia konstaterar att ett nytt ekosystem håller på att formas och att en intresseorganisation som ITS Sweden kan vara nyckeln till att hela branschen lyckas på sikt.

— Jag tror att en aktör såsom ITS Sweden med en blandning av medlemmar har en viktig plats i att skapa samverkan och dialog. Med en målbild om en stad som man vill leva i och uppleva samt en förståelse för allas del och ansvar i ekosystemet, tror jag att vi skapar bra förutsättningarna för en stark svensk industri inom ITS.

Att säkerställa en god dialog mellan privata och offentliga aktörer för att skapa förståelse för utmaningar och tekniska lösningar ser Pia som en annan viktig del inom ITS Swedens verksamhet.

— Utöver vår dialog med berörda myndigheter och andra viktiga aktörer har vi dessutom kontinuerliga kontakter med övriga nationella ITS-organisationer så vägen ut i Norden, Europa och världen kan bli mycket kortare med hjälp av vårt nätverk. Tillsammans blir vi starkare! Då kan vi möta och dra lärdomar av varandra för att skapa mer värde för medborgarna, avslutar Pia.