13 december, 2022

Stort intresse för nationell ITS-konferens

I början av december arrangerades årets upplaga av ITS Swedens nationella ITS-konferens. Ett 70-tal deltagare samlades på Telias kontor i Solna för att diskutera trafikledning, ITS-trender och transportsystemets framtid. Stort tack till alla deltagare och presentatörer!

Årets nationella ITS-konferens fokuserade på framtidens trafikledning i den smarta staden. Vi fick lyssna till representanter från både näringslivet och myndigheter. Deltagarna fick bland annat höra mer om Trafikverkets digitala tvilling över E4 Förbifart Stockholm, samverkan inom ramen för Nordic+, trender inom ITS samt flera spännande affärsprojekt från våra medlemsföretag.

En av talarna var bland andra Jeffery Archer på Trafikverket Region Stockholm. Han pratade bland annat om projektet: aktiv trafikstyrning för förbättrad luftkvalitet och minskad klimatpåverkan utmed statligt vägnät. Projektet syftade till att utreda om trafikstyrningsåtgärden varierande hastighetsgränser är en lämplig och nyttig åtgärd för att minska vägtrafikens påverkan på luftkvalitet och klimatutsläpp och påverkan på framkomlighet och trafiksäkerhet. Projektet pågick i tre år och resulterade i minskade utsläpp av farliga utsläpp såsom kväveoxid och partiklar vid fullt fungerande varierande hastighetsgränser. Intressant åtgärd för att motverka uppbyggnad av flaskhalsar vid uppskalad användninging. Bättre trafiksäkerhet och bättre avståndshållning mellan fordon.

Olof Lindqvist, Trafikverket, berättade in digital tvilling för effektivare tester av E4 Förbifart Stockholm. Att testa hela anläggningen redan i simulator skulle ge stora vinster såsom ny funktionalitet, anpassningen av Trafikverkets redan existerande Centrala System, placering av objekt, beslutsstödet i NTS. Det finns stora vinster om de flesta fel kan hittas redan innan man testar ”skarpt” mot anläggningen. Fördelen med digital tvilling är att all data redan finns, inga nya inmätningar behöver ske. Det är verklighetstroget och befintligt trafikledningssystem kan användas på ett enkelt sätt, uppgraderade system kan testas innan de driftsätts samt förändrade arbetssätt kan testas innan de beslutas om.

Stort tack till alla deltagare och presentatörer! 


Per Olof Arnäs, Einride 

Andreas Hall, Helsingborgs Stad