ITS Sweden
2 september, 2021

Möt Samuel Henningsson

Samuel Henningson valdes under årsmötet 2021 om som styrelseledamot för ITS Sweden i ytterligare två år. Samuel arbetar även som VD för NetPort Science Park i Karlshamn.

Varför har du valt att engagera dig i ITS Sweden? 
– Jag tycker att det är viktigt att vara engagerad i en organisation som verkar för min organisations framtid och utveckling. Genom engagemang, både personligt sådant och som representant för ett företag, kan man också påverka branschen och utvecklingen framåt.

Vad vill du särskilt bidra med till ITS Swedens styrelse?
– Förutom att jag har mångårig erfarenhet från styrelsearbete i liknande organisationer tror jag att min erfarenhet och kunskap från att arbeta med trippel helix är ett starkt bidrag för organisationen framåt.

Vilken fråga brinner du extra för?
– I vardagen är det både stort och smått men om jag svarar ”digitaliseringen av transportsystemet” så täcker det in allt jag brinner för. En fråga är exempelvis elektrifieringen av vägnätet, främst för tunga fordon. Det händer mycket i frågan och jag tror den typ av elektrifiering kan vara nyckeln till flera hållbara lösningar inom transportsektorn.

Vilka ser du som ITS-Swedens viktigaste målsättningarna?
Jag tror att ITS-Sweden har och kommer fortsätta att ha en funktion i det nationella transport- och ITS-systemet. Nyttan i att vara en egen organisation ger också möjligheten till en neutral samverkan och opartisk aktörsskap. De viktigaste målsättningarna just nu är att bli fler medlemmar och att synas och höras i de kanaler som vi förväntas vara i. Vi är opartiska och vill samverkan både med det offentliga (myndigheter), akademin och näringslivet.

Varför ska fler bli medlemmar i ITS Sweden?
– Av flera anledningar, givetvis. Men främst för att upptäcka samverkansnyttan och för att ITS Sweden skall kunna bli den påverkansaktör som vi förtjänar att vara.