5 oktober, 2022

ITS Sweden på ITS World Congress

ITS Sweden var på plats under ITS World Congress i Los Angeles den 18-22 september. Världskongressen är det största enskilda evenemanget inom branschen och samlar ledare, experter, beslutsfattare, forskare och företrädare för den privata sektorn från hela världen.

Kongressen dryga 6 000 deltagare, från 64 länder, kunde ta del av bland annat 180 utbildningssessioner och paneler samt plenarsessioner som fokuserade på säkerhet, jämställd mobilitet, hållbarhet och vikten av digitalisering av väginfrastruktur. Temat för årets kongress var ”Transformation by Transportation” – ett budskap som ligger i linje med värdlandets enorma investeringar i infrastruktur och transportlösningar under de kommande åren.

Viktiga höjdpunkter inkluderar öppningsanföranden från Los Angeles borgmästare Eric Garcetti samt ITS-ledare från USA, asien och stillahavsområdet och europa. EU-kommissionär Adina Valean nämnde bland annat att EU:s plan är att ha ”oavbruten 5G-täckning för Europas stora transportkorridorer” senast 2025. Joost Vantomme, Erticos vd, lyfte fram vikten av data så att ITS-teknik kan ge möjligheter för samhället, inklusive napcore där Ertico stödjer synkronisering av nationella dataplattformar.

ITS Sweden deltog främst genom Nordic+ samarbetet som i sin tur hade både en stor utställarplats samt ett innehållsrikt program med talare från norden och medlemsföretag i de nordiska ITS-organisationerna. Bland annat presenterade ITS Swedens medlemsföretag Triple Sign som fick bra visibilitet och dessutom också signerande avtal med sin första kund i USA.

Vi deltog därtill på ett viktigt möte med ITS Nationals, en plattform bestående av 27 nationella ITS-organisationer, där samtliga länder fick dela nyheter från respektive land. ITS Nationals är en plattform som ni medlemmar i ITS Sweden kan nyttja om ni önskar få kontakt med organisationer eller företag i andra länder i världen!

 


 

Fler insikter och reflektioner från mässan:

  • Våra tekniska lösningar behöver alltid utgå från nyttoperspektiv/användarperspektiv
  • Branschen behöver göra mer för att vi ska nå globala mål med hjälp av ITS-lösningar. Mer innovation och samverkan är nyckeln!
  • Digital tvilling är veckans mest hörda ord. Mycket går under begreppet och gemensamma synsätt på termens innebörd tror jag kan bli avgörande för att vi ska uppnå digitala tvillingars fulla potential.
  • Vi behöver mer rättvisetänk inom mobilitetområdet. Jämställdhet inom mobilitet förverkligas inte och smart trafik och digitalisering kan bara lösa en del av det.
  • Maritim ITS bör och får sannolikt allt mer fokus. Det finns enorma behov av sjötransporter och hamnar och utvecklingspotentialen inom detta område har en direkt inverkan på att mildra klimatförändringarna.
  • Vikten av data och insikter kring data återkommer i de flesta dialoger och presentationer
  • Nordic+ är ett vinnande koncept! Vi i Sverige och våra nordiska grannländer kan vara stolta över vår utvecklingsnivå. Vi har också mycket att bidra med på andra håll! Så låt oss nyttja möjligheten mer kring plattformen ITS Nationals.